Poziv: Konsultacije o prijedlogu paketa zakona o digitalnim uslugama

 

 

Vanjskotrgovinsa/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Evropska komisija objavila konsultacije o prijedlogu paketa zakona o digitalnim uslugama u kojima mogu učestvovati i zainteresirane strane iz zemalja koje nisu članice Evropske unije.

Konsultacije su dio procesa koji omogućava da se na osnovu prikupljenih stavova, primera iz prakse, identifikuju problemi koji zahtijevaju intervenciju na nivou Evropske unije. Ove konsultacije pokrivaju dodatnu seriju tema koje se odnose na ambijent digitalnih usluga i on-line platformi, koje će dalje biti analizirane u svjetlu moguće regulatorne intervencije.

Predloženi paket sadrži dva glavna stuba: prijedlog za nova i revidirana pravila koja osnažuju Jedinstveno tržište za digitalne usluge (jačanje i harmonizacija dužnosti on-line platformi i pružaoca informacionih usluga) i ex ante pravila koja bi obezbijedila da tržišta koja karakterišu velike platforme sa značajnim umrežavanjem ostanu fer i otvorene za inovatore, kompanije i ulazak na tržište.

Konsultacije su otvorene do 8. septembra 2020. godine a više informacija dostupno je ovdje

Share This