Kao i svake godine Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa entitetskim komorama, pokreće aktivnosti u vezi sa prikupljanjem prijedloga privrednika za uvrštavanje na listu tarifnih brojeva za Odluku o suspenziji carina za 2022. godine u skladu sa instrukcijom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) uvozite određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu Vašeg finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi Vaš proizvod), a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

U skladu sa zahtjevom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukoliko prvi put predlažete tarifni broj, molimo da nam na zvaničnom memorandumu Vaše firme u posebnom dopisu dostavite sljedeće podatke:

Kontakt informacije:
• naziv firme,
• ID broj
• Kontakt podaci: broj telefona, e-mail, adresa
• Opis proizvodnje/ Kapacitet proizvodnje
• Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi tekuće godine– tarifni broj na 10 znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u prethodnoj godini (ukoliko se radi o novom prijedlogu za uvrštavanju), te količinu uvoza po tarifnom broju za prethodnu godinu;
• Objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji. Molimo Vas da imate u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl. iako služe svrsi finalne proizvodnje ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom.
• Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na Vaše poslovanje kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope poput planova za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, širenje proizvodnih pogona, zapošljavanja i povećanja izvoza, te druge podatke koji to potvrđuju.

Privredni subjekti čiji su prijedlozi tarifnih brojeva uvršteni na prethodnoj Odluci također moraju obnoviti zahtjev, te uz sve gore navedene tražene podatke dostaviti i u dopisu uvrstiti pokazatelje o efektima ove Odluke na poslovanje preduzeća:

1. Podatke o investicijama i povećanju proizvodnje (narativni opisi i vrijednost u KM)
2. Podatke o broju zaposlenih prije i poslije korištenja olakšica uslijed primjene ove Odluke
3. Podatke o povećanju/smanjenju izvoza (vrijednosno i procentualno) i povećanju konkurentnosti (narativno)
4. Planovi za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, zapošljavanja i povećanja izvoza
5. Druge pokazatelje bitne po Vašem mišljenju

Molimo vas da nam dostavite svoje prijedloge najkasnije do 23.04.2020. Kontak broj za dodatna pitanja: 033/566-180; 033/566-182.