Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu podugovaranja ELMIA Subcontractor

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje zajednički nastup bh. kompanija na Međunarodnom sajmu podugovaranja ELMIA Subcontractor, koji će se održati u periodu od 14-16.11.2023. godine u Jonkopingu (Švedska).

Elmia Subcontractor je vodeći događaj za podugovaranje za Sjevernu Evropu i najveći u Švedskoj. Održava se svake godine u Jonkopingu i privlači hiljade posjetioca i izlagača iz cijelog svijeta.

Glavne izlagačke kategorije sajma su metalska industrija, elektro industrija, industrija plastike i dr.

Više informacija o uslovima učešća bh. kompanija (uslugama VTK/STK BiH, troškovima, kriterijima za odabir,…) dostupno je u Pozivnom pismu, a o samom sajmu na web stranici www.elmia.se.

Zainteresovani za izlaganje na štandu Bosne i Hercegovine potrebno je da popunjenu prijavu dostave putem e-maila: [email protected] najkasnije do srijede 23.08.2023. godine.

Potpisana i ovjerena četiri originalna primjerka Sporazuma o reguliranju obaveza, potrebno je obavezno poslati i poštom na adresu VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10; 71000 Sarajevo.

Za više informacija o učešću na sajmu ELMIA Subcontractor kontakt osoba je Aida Vidimlić (tel.033 566 233).

Pozivno pismo 

Prijava učešća

Sporazuma o reguliranju obaveza

Share This