Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu zaštite i sigurnosti na radu “A+A 2021”

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa švicarskim programom za promociju izvoza SIPPO,  organizuje zajednički nastup bh. kompanija na „Međunarodnom sajmu zaštite i sigurnosti na radu A+A 2021“ koji će se održati u periodu od 26 -29.10.2021 u  gradu Düsseldorf, Njemačka.

A+A je najveći i najznačajniji međunarodni sajam na svijetu kada je u pitanju sigurnost, bezbjednost i zaštita na radu, a održava se svake dvije godine.

U 2019. godini na ovom međunarodnom sajmu  učešće je uzeo 2.121 izlagač iz 63 zemlje, uz prisustvo preko 73.000 poslovnih posjetilaca iz 137 zemalja, čime je ovaj sajam ponovo ostvario rekordne rezultate u svim izlagačkim disciplinama i sektorima.

Na sajmu A+A se predstavljaju sljedeće kategorije proizvoda:

– Lična zaštitna oprema
– Radna odjeća i obuća
– Korporativna odjeća
– Komponente i usluge
– Zdravlje na radu
– Zaštita na radu
– Specijalizirana oprema za prirodne katastrofe

Više informacija o sajmu možete pronaći na zvaničnoj stranci sajma :  https://www.aplusa-online.com/

Obzirom na već od ranije iskazani interes domaćih firmi, a u skladu sa planom VTK/STK BIH za 2019 godinu, u periodu od 04.- 07.11.2019., kroz zajednički projekat sa švicarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i partnerima UTOK i PKRS, realizovana je studijska posjeta 7 bh.kompanija sajmu A+A 2019. U evaluaciji ove posjete, nakon sajma, firme su iskazale interes za organizacijom zajedničkog štanda Bosne i Hercegovine na ovom sajmu.

Planirano je  da Vanjskotrgovinska/Spoljotrgovinska komora Bosne i Hercegovine za potrebe predstavljanja kompanija iz navedenog sektora zakupi  prostor od 60 m2. U organizaciji VTK/STK BIH, na sajmu bi učestvovalo minimalno 5 a najviše 6  BH kompanija – suizlagača.

Kriteriji za odabir kompanija – suizlagača:

• kompanija je proizvođač koji može ponuditi proizvode za ličnu zaštitu i sigurnost na radu i/ili korporativnu odjeću;
• kompanija ima iskustvo u poslovima izvoza i upošljava barem jednu osobu koja aktivno komunicira na engleskom (njemačkom) jeziku;
• kompanija je strateški opredjeljena na izvoz prema EU, te posjeduje adekvatan kvalitet proizvoda, te potrebne dozvole i certifikate;
• prednost prilikom odabira kompanija imaju članice VTK/STK BIH koje redovno izmiruju obavezu plaćanja članarine, u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o VTK/ STK BIH („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13) https://komorabih.ba/clanarina/

Troškove zakupa neopremljenog prostora na sajmu kao i troškove izgradnje, transporta i uređenja štanda, za potrebe promocije bh.kompanija, finansirat će VTK/STK BIH.

Kompanije iz Bosne i Hercegovine, čije prijave za izlaganje na sajmu u skladu sa navedenim kriterijima budu prihvaćene, plaćaju participaciju dijela troškova zakupa štanda u iznosu od 6.000,00 BAM + PDV 17% (po firmi).

Troškovi smještaja predstavnika kompanija,kao i troškovi putovanja, dnevnica,  transporta i špedicije eksponata, osiguranja, parking karata i dr., nisu uračunati u gore navedeni iznos participacije, a isti padaju na teret firme – izlagača iz Bosne i Hercegovine.

Prijavu učešća za izlaganje na sajmu A+A 2021, zajedno sa ostalim dokumentima navedenim u Prilogu, potrebno je dostaviti najkasnije  do  petka,  25.09.2020. godine na e-mail adresu: aida.vidimlic@komorabih.ba  ili  fax. broj: 033 214 292.

Potpisana i ovjerena četiri originalna primjerka Sporazuma o reguliranju obaveza, potrebno je obavezno poslati i poštom na adresu VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10; 71000 Sarajevo.

Za više informacija o učešću na sajmu A+A 2021, kontakt osobe su:
Aida Vidimlić, stručna suradnica u VTK/STK BIH (tel.033 566 233)   i
Muris Pozderac, sekretar Asocijacije tekstila, odjeće, kože i obuće BiH (tel.033 566 203).

 

Poziv

Prijava učešća

Kategorije proizvoda

Sporazum o uvjetima izlaganja

Share This