Poziv bh. kompanijama za učešće na online sajmu za sektor namještaja i drvoprerade u BiH-Match & Furnish 2020

 

 

Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje početak implementacije projekta „Podrška internacionalizaciji MSP-a iz BiH organiziranjem online sajmova za MSP iz sektora drvoprerade i metaloprerade“, u okviru kojeg će se, po prvi put u Bosni u Hercegovini, održati dva specijalizirana online sajma za pomenute sektore.

Online sajam za sektor namještaja i drvoprerade u BiH pod nazivom Match & Furnish 2020 održat će se od 21-22. oktobra/ listopada 2020. godine.

Projekat je nastao pod okriljem Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), a u sklopu programa „Evropski akt o malom biznisu“ (okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini) koji financira Švedska, posredstvom Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a provodi Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke.

S obzirom na ranija pozitivna iskustva u suorganizaciji međunarodnih online b2b događaja koje posjeduje VTK/STK BiH kao koordinator BITNET konzorcija Evropske preduzetničke mreže (EEN), realizacija navedenog online sajma sprovodit će se u okviru i koristeći platformu EEN mreže.

Ciljevi projekta su:
• Predstavljanje proizvoda (galerija fotografija) i profila minimalno 15 izvozno orijentiranih MSP-a iz sektora namještaja i drvoprerade Bosne i Hercegovine, te jednog broja velikih izvoznih poduzeća iz navedenog sektora (čije učešće od ukupnog broja izlagača ne može biti veće od 25%), kao ‘izlagača’ na online sajmu Match & Furnish 2020.
• Privlačenje i registracija zainteresiranih poslovnih ‘posjetilaca’ iz inozemstva, tj. kupaca i/ ili ponuđača u navedenom sektoru, te organiziranje online b2b susreta prema iskazanom međusobnom interesu, a sve u cilju podsticanja internacionalizacije i povećanja izvoza bh. kompanija.

Vrsta podrške koju će VTK/ STK BiH pružiti odabranim bh. izlagačima:

• Razvoj platforme za online sajam sa posebnom domenom događaja, postavljanje i uređivanje sadržaja koje dostavljaju izlagači;

• Konsultacije u vezi pripreme profila izlagača i materijala za objavu na online platformi sajma, te podrška kod zakazivanja i realizacije online b2b sastanaka;
• PR i marketing aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima, unutar EEN-mreže i drugih mreža internacionalnih partnera);
Učešće na online sajmu i sve navedene usluge VTK/ STK BiH su besplatne za odabrane bh. izlagače.

Kriteriji za izlagače:
• Bh. kompanija je proizvođač sljedećih proizvoda drvoprerađivačke industrije:
o Namještaj
o Komponente i poluproizvodi (ploče, furnir, otpresci, itd.)
o Drvena montažna gradnja i drugi građevinski proizvodi na bazi drveta (stolarija, podovi, laminirane konstrukcije, proizvodi za vrt, itd.)
o Drvena galanterija i manji proizvodi od drveta.
• Prednost imaju firme koje zadovoljavaju EU definiciju malog i srednjeg preduzeća https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/ (broj velikih firmi ne može prijeći 25% od ukupnog broja izlagača);
• Firma ima odgovarajuće izvozne proizvode koji se izlažu na online izložbi (prednost veći stupanj finalizacije proizvoda);
• Firma je imenovala odgovarajuću kontakt osobu sa obaveznim znanjem engleskog jezika za učešće na b2b sastancima;
• Firma je spremna dostaviti podatke o rezultatima ostvarenim u periodu 3 mjeseca nakon održanih b2b sastanaka na online sajmu, a koji će se koristiti u svrhu analize rezultata cjelokupne aktivnosti;
• Prednost prilikom odabira kompanija imaju članice VTK/ STK BiH koje redovno izmiruju obavezu plaćanja članarine, u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o VTK/ STK BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13) https://komorabih.ba/clanarina/ ;

Pozivamo zainteresirana poduzeća iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće, tj. da dostave obavezne dokumente:

1. Prijavni obrazac za učešće na online sajmu – sa obavezno popunjenom rubrikom ’Kratak profil kompanije’ na engleskom jeziku, koji treba da uključi i informacije o tržištima izvoza, certifikatima, nagradama/ priznanjima, i drugim relevantnim informacijama za prezentaciju izvoznih mogućnosti firme (ukupno do 150 riječi).
2. Logotip firme u vektorskom formatu (EPS, AI, CDR)
3. Najmanje 5 reprezentativnih fotografija različitih izložbenih proizvoda rezolucije najmanje 1024×768 pixela, na 300 dpi
4. Fotografiju predstavnika kompanije koji će sudjelovati na b2b sastancima.

Opcionalno, potencijalni izlagač može dostaviti i:

5. Promo-video o kompaniji i/ili proizvodima.

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi na e-mail adresu kontakt osobe u nastavku: Lejla Međedović, e-mail: lejla.mededovic@komorabih.ba, tel: 033 566 231.

Rok za dostavu prijave je  četvrtak, 10. septembar/ rujan 2020. godine.

U skladu sa kriterijima iz ovog poziva i procedurom projekta, pristigle prijave razmatrat će Komisija za odabir izlagača. Prijave koje ne sadrže sve navedene elemente, smatraju se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje. Kandidati će blagovremeno biti obaviješteni o rezultatima izbora.

Za eventualna pitanja i dodatna pojašnjenja vezano za ovaj poziv, možete se obratiti ispred navedenoj kontakt-osobi.

 

Pozivno pismo 

Prijavni obrazac 

 

Share This