Poziv firmama za učešće na IBF-u i poslovnim susretima u Sarajevu

 

 

Udruženje nezavisnih industrijalaca i poduzetnika Turske (MUSIAD)  u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje  23.  Međunarodni  poslovni forum (IBF), koji će se održati  17. i  18. oktobra. 2019. godine, u Hotelu Hills, Butmirska Cesta 18., Sarajevo.

Međunarodni poslovni forum (IBF) je međunarodna platforma godišnjih kongresa i zajedničkih komercijalnih aktivnosti, gdje se okupljaju  42 poslovna udruženja iz gotovo 25 zemalja u svrhu  iznalaženja rješenja za razvijanje ekonomskih veza, održavanje saradnje, pojačavanje  komunikacija i ubrzavanje društvenog  ekonomskog razvoja  između zemalja.

Cilj  Međunarodnog  poslovnog foruma  (IBF-a) je  prije svega usmjeriti i osnažiti komercijalne odnose u skladu s nacionalnim principima i interesima, podržati saradnju među članicama i među zemljama članicama na regionalnom i globalnom nivou, poboljšati komercijalne aktivnosti i razvijati trgovinu, promovisati trgovinu i investicije, zatim promovisati zajednička ulaganja i saradnju na proizvodnim i trgovinskim projektima.

U okviru  Poslovnog  foruma (IBF)  planirano je  da se  17. oktobra. 2019. godine održe  poslovni  susreti  bosanskohecegovačkih kompanija  i  kompanija  iz Turske, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Bliskog Istoka,  te  Sjeverne  Afrike.

Programom je predviđeno održavanje panel diskusija 17.10.2019. godine sa posebnim osvrtom na mogućnosti  investiranja u sektorima poljoprivrede, turizma, prehrane, drvnog, metalo-prerađivačkog sektora sa ciljem skretanja pažnje na trgovinski i investicioni potencijal u Bosni i Hercegovini,  i b2b susreti  kompanija.

Drugi dan foruma (18.10. 2019. godine) planirani su sektorski sastanci  i  posjeta bh. kompanijama.

U fokusu su sljedeći sektori privrede:

–  poljoprivreda i prehrambeni sektor,
–  stočarstvo,
–  sektor  turizma,
–  građevinski sektor,
–  zdravstvo,
–  metalo- prerađivački sektor,
– drvni sektor i
–  sektor proizvodnje jagodičastog voća.

Učešće za bh. kompanije na poslovnom  forumu  i  susretima  je  besplatno.

Ukoliko ste zainteresirani za navedeni događaj, molimo vas da se direktno registrujete putem  zvanične  web platforme događaja:

https://companymatcher.com/Event/23rd-international-business-forum

Nakon registracije dobit ćete potvrdu o verifikaciji, te ćete moći ispuniti detaljan profil vaše kompanije i zakazati sastanke  sa potencijalnim partnerima.

U okviru IBF foruma postoji mogućnost da bh. kompanije imaju male info-štandove gdje mogu predstaviti svoje proizvode i usluge.

Dimenzije izložbenog štanda  su 2m x 2m.  Cijena štanda iznosi: 400 KM  plus PDV.

Ukoliko ste zainteresirani da zakupite štand, molimo Vas da direktno kontaktirate logističku agenciju BalkanTours-a gospođu Mirsadu Hadžimusić na e-mail: mirsada@balkanstours.com ili na broj telefona: 061 382 509. U prilogu se  nalazi prijedlog  štanda  sa slikom i dimenzijama  štanda.

Za eventualna pitanja i informacije vezano za IBF forum i poslovne susrete, kontakt osoba u Vanjskotrgovinskoj komori BiH je Mersiha Selmanović (e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel: 033 566 242).

Poziv kompanijama

Prijelog štanda

Share This