Poziv bh. kompanijama za poslovnu posjetu sajmu REWA Anatolija

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da će se sajam REWA Anatolia održati od 15. do 17. februara 2024. godine u Adani.  Na sajmu će, prema najavi organizatora, biti predstavljene najsuvremenije tehnologije, usluge i industrijska rješenja u sektoru zelene i cirkularne ekonomije.

Sajam REWA Anatolia, koji organizuje Solis Renewable Hub, uz podršku Opštine Adana, guvernera Adane, Organizirane industrijske zone Adane i Privredne komore Adane, okupit će vodeće kompanije specijalizirane za ekološke usluge, rješenja i tehnologije, uključujući upravljanje vodama, odlaganje otpada, tekstil, bioenergiju, upravljanje i zaštitu tla, transport, poljoprivredu i održivi urbani razvoj.

U okviru sajma održat će se Buyer Mission Program a organizator za po jednog sudionika iz kompanije će pokriti troškove smještaja tijekom tri dana sajma i troškove lokalnog transfera.

Kompanije iz Bosne i Hercegovine zainteresirane za učešće u Programu potrebno je da popunjen aplikacioni formular  dostave putem e-maila na adresu:  tarik.sahman@komorabih.ba do 25.01.2024. godine.

Dodatne informacije o sajmu dostupne su na web stranici: https://rewanatolia.com/ .

Share This