Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. god.

Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u roku prijave na ovaj poziv, dostave neophodnu dokumentaciju, te ispune zahtjeve za učešće bh. kompanija navedene dalje u tekstu (tj. budu odabrane kroz proces selekcije).
Minimalna kvadratura po firmi iznosi 20 m2, a konačna kvadratura štanda Bosne i Hercegovine zavisit će o broju i željenoj kvadraturi prijavljenih firmi. Uz prostor namijenjen za predstavljanje bh. izlagača, štand BiH uključuje i prostor za zajedničke potrebe izlagača i organizatora (info-pult, ostava).

Troškovi koje snosi Vanjskotrgovinska komora BiH su:
– Dio troškova zakupa prostora;
– Ukupni troškovi uređenja štanda BiH (dizajn, izgradnja, transport i montaža štanda);
– Obavezni unos u katalog izlagača Koelnmesse (u iznosu od 1.660 EUR po firmi) za sve
izlagače bh. štanda;
– Logistika na štandu (struja, čišćenje, osvježenje – voda, kafa, sokovi..);
– Troškovi izrade zajedničkog kataloga bh. izlagača;
– Troškovi pripremnih i marketing aktivnosti.

Troškovi koje snose bh. firme:
– Učešće u troškovima zakupa neuređenog prostora u iznosu kotizacije od 180 EUR po m2 + PDV (17%).
– Troškovi putovanja i hotelskog smještaja za svoje predstavnike;
– Troškovi transporta i špedicije svojih eksponata do Kölna i nazad.

Kriteriji za učešće firmi:
– Firma je izlagač namještaja proizvedenog u BiH, i to: namještaja za opremanje stambenog prostora – dnevna soba, spavaća soba, dječija soba, trpezarija; Prednost imaju firme koje proizvode namještaj od masiva i tapacirani namještaj;
– Firma ima iskustvo u izvoznim poslovima i upošljava barem jednu osobu koja aktivno komunicira na engleskom i/ ili njemačkom jeziku;
– Firma je strateški opredijeljena za izvoz na tržište EU i ima adekvatan kvalitet proizvoda;
– Prednost imaju firme koje u proizvodnji koriste sirovinu sa FSC FM ili drugim adekvatnim certifikatom i koje posjeduju ili su u procesu dobivanja FSC CoC certifikata;
– Prednost imaju firme koje posvećuju posebnu pažnju dizajnu proizvoda i poštuju međunarodna pravila intelektualnog vlasništva;
– Prednost imaju firme koje trenutno nemaju značajne dugoročne poslovne aranžmane i kontinuirane isporuke na tržištu EU;
– Prednost imaju firme sa većinskim domaćim kapitalom;
Prednost imaju firme koje su aktivni članovi V/STKBiH (redovno izmiruju obaveze plaćanja članarine), te firme koje izlažu prvi i drugi put na sajmu imm cologne;
– Firma je izmirila financijske obaveze proizašle iz prethodnih nastupa na sajmovima koje je organizirala V/STKBiH i pokazala je profesionalan pristup prilikom ranijih izlaganja (razmjena informacija o rezultatima nastupa sa organizatorom, korektan odnos prema ostalim izlagačima na kolektivnom štandu, i sl.).

Selekcija učesnika:
Zainteresirane kompanije koje do naznačenog roka dostave popunjenu Prijavu učešća i potpisan Sporazum o uvjetima izlaganja na štandu BiH, ulaze u proces selekcije i bit će rangirane prema gore navedenim kriterijima učešća. Firme koje uđu u uži izbor bit će kontaktirane i, po potrebi, projektni tim će tražiti dodatne podatke (npr. fotografije proizvoda) i/ili organizirati posjetu firmi.

Prijavu učešća, kao i potpisan Sporazum o uvjetima izlaganja na štandu BiH, molimo dostavite u elektronskoj formi (skenirane) na e-mail adresu [email protected]. Trgovačke firme (agenti) trebaju dostaviti i popunjeno Ovlaštenje o izvoznoj prodaji.

Original Prijave i četiri primjerka potpisanog Sporazuma potrebno je također dostaviti na adresu:
Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo, sa naznakom: PRIJAVA ZA SAJAM IMM 2022.

Rok za prijavu je 07.04.2021. godine. Kontakt osoba za dodatna pitanja: g-đa Lejla Međedović (033 566 231).

Prilozi:
1. Prijavni obrazac
2. Sporazum o uvjetima izlaganja na standu BiH
3. Ovlaštenje za izvoznu prodaju (samo za trgovače firme)