Poziv bh. firmama na “Treću konferenciju preduzetništva žena u Republici Srpskoj”

 

 

Privredna komora Republike Srpske i  Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske u suorganizaciji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine (kao koordinatorom EEN Mreže FBiH), organizuju “Treću konferenciju preduzetništva žena u Republici Srpskoj” u sklopu projekta “PPŽ RS – Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske”, koji implementira Komorski sistem Republike Srpske.
Davalac granta za realizaciju projekta je „EDA – Agencija za razvoj preduzeća“ iz sredstava SIEM, a u okviru projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za MSP u BiH – SBA BiH“ koji finansira Sida putem Ambasade Švedske u BiH. Organizaciju konferencije podržava i EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj.
Treća  Konferencija preduzetništva žena u Republici Srpskoj će se održati u srijedu 25.09.2019. godine, u Kulturnom centru Trebinje, Trg palih boraca br. 1, Trebinje sa početkom u 10:00 časova, pod okriljem Evropske mreže preduzetništva.
Osnovni cilj konferencije je promovisati žensko preduzetništvo, ohrabriti postojeće i buduće preduzetnice za nove preduzetničke projekte, te kroz razmjenu iskustava unaprijediti saradnju žena preduzetnica u regionu.
Programom Konferencije predviđeno je održavanje motivacionog predavanja,  sa osvrtom na ploblematiku i osnaživanje žena u preduzetništvu, te dvije panel diskusije kroz koje će biti predstavljena iskustva preduzetnica iz zemlje i regiona, a biće upriličeno i potpisivanje sporazuma o saradnji između udruženja žena iz regiona. U okviru ove konferencije i programa Evropske mreže preduzetništva će se održati i bilateralni razgovori registrovanih učesnika.

Učešće na konferenciji je besplatno, a registracija učešća je obavezna. Rok za registraciju je 20.09.2019. godine putem linka: https://womenentrepreneurship2019.talkb2b.net/.
Kontakt osoba u Privrednoj komori Republike Srpske je Gordana Višekruna (051 222 986, gordanas@komorars.ba).

Nacrt programa

Share This