Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (KIF) i Ambasada Republike Finske, u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Privrednom komorom Srbije (PKS), Privrednom komorom Finske i „Business Finland“, organizira Poslovni forum „Mogućnosti poslovanja Regiona Zapadnog Balkana – Republike Finske“.

Poslovni forum će se održati 17. marta 2020. godine. u Helsinkiju (Republika Finska).

Forum je namjenjen svima koji se na bilo koji način bave međunarodnom trgovinom. Na forumu će učestvovati i pojedine komore i privrednici iz Regiona Zapadnog Balkana.

Preliminarnim programom  (u prilogu) predviđeno je predstavljanje mogućnosti poslovanja sa Finskom, sa posebnim naglaskom na sektor prehrambene industrije, drvne i industrije namještaja, metalske i mašinske industrije i informacionih tehnologija. Tom prilikom, zainteresovani učesnici foruma imaće priliku da održe bilateralne susrete sa predstavnicima „Business Finland“, „Finnpartnership“ i Privrednom komorom Finske, kao i predstavnicima kompanija koje su zainteresovane za saradnju sa domaćim kompanijama.

Učešće na ovom forumu je besplatno, dok organizacija i troškovi smještaja i prevoza u okviru programa posjete u Helsinkiju padaju na teret kompanija. Radni jezik foruma i bilateralnih susreta je engleski.

Pozivamo Vas, ukoliko imate interesa da uzmete učešća na ovom Forumu, da priloženu prijavu dostavite najkasnije do 20.02.2020. godine na e-mail: [email protected] ili na fax: 033 214 292. Kontakt osoba je Mersiha Selmanović.

Poziv

Program

Prijava učešća