Povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova

 

 

U organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne I Hercegovine održana je radionica “Povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova”.

Obraćajući se prisutnima, potpredsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković istakao je da BiH u povlačenju EU fondova učestvuje sa svega 15 odsto, te da se ova sredstva malo koriste jer jednim dijelom privrednici nisu informisani, a, s druge strane, ne postoji dovoljno znanja da se napiše kvalitetan projekat po standardima EU. Kako je istakao, radionica je nastala kao potreba naše privrede da vidimo kako najbolje učestvovati u aplikacijama za povlačenje sredstava iz evropskih fondova. On je naglasio da će Komora tokom cijele godine organizovati ovakve radionice širom zemlje kako bi što više privrednika upoznala o potencijalu koji nije mali.. Iako su neki privrednici već koristili ova sredstva, to su mali iznosi jer su se projekti ticali obrazovanja i korištenja stranih eksperata, a sada se otvaraju pozicije koje govore o konkretnim sredstvima.

Potpredsjednik Vuković je napomenuo da su privrednici u BiH upoznati o projektu “Kozme” koji se tiče povećanja izvoznih kapaciteta domaćih preduzeća, kao i o programu “Horizont 2020” koji se odnosi na inovativnost, odnosno neke nove startap kompanije i firme manjeg kapaciteta.

Specijalista za izradu i sprovođenje evropskih projekata finansiranih iz EU i drugih grantova Mirko Pešić istakao je da privrednici mogu doći do evropskih sredstava kroz IPA program, te da je do 2020. godine na raspolaganju 11,7 milijardi evra, a u sljedećem budžetskom periodu od 2021. do 2027. godine 15 milijardi evra. Privrednici koji žele aplicirati moraju izmiriti obaveze prema državi i moraju ulagati u širenje poslovanja i dodatna
zapošljavanja. Pešić i dodao da se postupak za dobijanje sredstva odvija sporije, te da se sve ono što je napisano u projektu mora ispoštovati pri realizaciji. Pešić je podsjetio da na ovim projektima rade od 2013. godine i da je do sada realizovano oko 180 projekata za javni i za privatni sektor.

Privrednici se o dodjeli ovih sredstava mogu upoznati na veb-stranici Evropske komisije gdje imaju sve informacije, kao i putem stranica ministarstava u BiH.

 

Share This