Potpredsjednik Vuković u posjeti kompaniji SIK Mostar

U okviru planiranog obilaska kompanija, potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je i kompaniju SIK Mostar, te je u razgovoru sa rukovodstvom razmatrao mogućnosti jačanja saradnje Komore i kompanija.

Tokom razgovora, data je puna podrška radu Komore, posebno Asocijaciji metalne industrije kada je riječ o zastupanju interesa privrednika, te pomoć i podrška koju Komora daje s ciljem rješavanja brojnih problema sa kojima se kompanije susreću, kao i kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta. Potpredsjednik Vuković je izrazio zadovoljstvo činjenicom da na teritoriji Bosne i Hercegovine ima značajan broj kompanija, među kojima je i SIK d.o.o Mostar, koje bilježe odlične poslovne rezultate i postaju prepoznatljive ne samo u Evropi već i šire.

SIK d.o.o je mlado, fleksibilno i dinamično preduzeće koje se bavi proizvodnjom visokokvalitetnih i zahtjevnih čeličnih konstrukcija u Bosni i Hercegovini. Kompanija sarađuje sa kupcima širom svijeta, te raspolaže odgovarajućim znanjima iz oblasti čeličnih konstrukcija. Iza sebe imaju realizovane projekte u Njemačkoj, Norveškoj, Švedskoj i istočnoj Evropi, a nadaju se intenziviranju proizvodnje i osvajanju novih tržišta.