Potpredsjednik Egrlić na sastanku Upravnog odbora KIF ZB-a

Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB6), na juče održanoj sjednici Upravnog odbora u Tirani, osnovao je Poslovni savjet koji će, u ime 400.000 kompanija koje okuplja zajednička regionalna komora, na terenu pratiti otklanjanje prepreka za uspješnije privređivanje unutar regiona i sa EU, i o tome će redovno informisati zapadnobalkanske vlade, predlažući mjere koje će privrednicima olakšati poslovanje i smanjiti troškove. Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić koji je ujedno i član Upravnog odbora KIF-a, te zamjenik generalnog sekretara Nihad Bajramović.

Osnivanje Poslovnog savjeta u čijem sastavu će biti vlasnici i menadžeri 16 velikih poslovnih sistema, koji imaju kompanije i poslovne operacije u cijelom regionu, obezbjediće još aktivnije učešće poslovne zajednice u izgradnji zajedničkog regionalnog tržišta i jedinstvene investicione destinacije na Zapadnom Balkanu, te će doprinijeti uspostavljanju čvršćih regionalnih ekonomskih relacija.

Kako je istaknuto na sastanku, Poslovni savjet će biti savjetodavno tijelo zajedničke regionalne komore i njegova snažna podrška u zastupanju interesa i prijedloga poslovne zajednice pred vladama regiona. Planirano je održavanje redovnih, kvartalnih sastanaka sa predsjednicima, premijerima i resornim ministarstvima, na kojima će se, na osnovu informacija sa terena i analiza, iznositi inicijative i prijedlozi za brže otklanjanje barijera uspješnijem poslovanju i regionalnom povezivanju kompanija pojedinačno i privreda u cjelini. Od brzine kojom se budu sprovodili dogovori i otklanjale barijere za međusobno poslovanje i izgradnju zajedničkog tržišta, zavisiće i brzina oporavaka privreda regiona od posljedica pandemije. Kako je istaknuto, u tom poslu  niko više ne može pomoći od samih privrednika koji su svaki dan na terenu, koji primjenjuju propise, čiji ljudi i roba putuju regionom, prelaze granice i nailaze na niz prepreka koje je moguće otkloniti samo ako se radi zajedno i posvjećeno i  uz ekonomski pristup rješavanju problema.

Poslovni savjet će biti i deo platforme za komunikaciju privrede regiona sa institucijama u Briselu u sprovođenju novog Akcionog plana za uspostavljanje zajedničkog tržišta za period do 2024. godine, čije je usvajanje predviđeno na novembarskom samitu EU i ZB u Sofiji, kao i u procesu inkluzivnog proširenja za koje se zajednička regionalna komora u ime poslovne zajednice zalaže, sa željom da ono startuje već tokom njemačkog predsjedavanja EU.

Pomoć lokalnim kompanijama i investitorima u regionu za poslovanje tokom COVID 19, kao što je realizacija inicijativa, poput “zelenih linija” za lakše kretanje – prelazak granica angažovanih na poslovima u regionu ili regionalno povezivanje radi povećanja proizvodnje zaštitne opreme, biće jedan od prioriteta u radu KIF-a, kao servisa privrede, u narednom periodu.

Predsjednici su izrazili posebno zadovoljstvo što su prijedlozi mjera za slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala koje je dostavio Komorski investicioni forum u sklopu izrade novog akcionog plana za zajedničko regionalno tržište, uvršteni u radnu verziju dokumenta.

O ulozi biznis zajednice regiona i Poslovnog savjeta u sprovođenju novog akcionog plana, kao i o priprema za Samit u Sofiji, razgovarano je i sa predstavnikom Generalnog direktorata Evropske komisije  za proširenje Tomasom Haglajtnerom, koji se putem video linka uključio u rad zasjedanja Upravnog odbora KIF ZB6.

“EU snažno podržava stvaranje jedinstvenog regionalnog ekonomskog prostora”, poručio je Haglajtner, ističući da je integracija Zapadnog Balkana u EU od strateškog značaja, čemu će doprinijeti i investicioni plan za ekonomski razvoj i uklanjanje trgovinskih barijera u regionu. “Što se pre region razvije u stabilnu ekonomiju to je bolje i za EU”, rekao je Haglajtner. rema njegovim riječima, privatni sektor je u fokusu razvoja, a Komorski investicioni forum je ključni igrač u procesu uspostavljanja pravnog okvira koji će omogućiti privredi da uživa benefite i doprinese funkcionisanju jedinstvenog ekonomskog prostora.

Predsjednici šest regionalnih komora, članica Komorskog investicionog foruma, održali su sastanak sa albanskim premijerom Edi Rama  i sa ministarkom finansija i ekonomije Anilom Denaj.