Potpredsjednik Egrlić na otvaranju SEF-a: Prioritet za sve je uvođenje ETS-a

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i ove godine partner je Sarajevskog energetskog foruma, koji se održava 30. i 31. januara. Forum je okupio lidere, stručnjake, poslovne ljude, predstavnike institucija, akademske zajednice i medija, te veliki broj partnera, a teme u fokusu su energetska tranzicija i dekarbonizacija u regiji.

Potpredsjednik Egrlić je na ceremoniji otvaranja Foruma apelirao na nadležna ministarstva, zbog zadnjeg roka, da svi sinergijski djeluju na ispunjenju uslova uvođenja ETS-a kako bi novac od poreza ostao u Bosni i Hercegovini i kako bi prikupljena sredstva bila usmjerena u poseban fond i potrošena na svrsishodne projekte dekarbonizacije.
„U BiH je evidentan nedostatak strateškog i regulatornog okvira za podršku tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Principi „zelenog poslovanja“ se nameću domaćim izvoznicima ukoliko žele da budu u sastavu EU lanca vrijednosti te ukoliko žele biti konkurentni na pomenutom tržištu.“- kazao je Eglić i dodao da posljedice neuvođenja ETS će biti fatalne za BH privredu jer primjena CBAM podrazumijeva odliv sredstava u EU.
„CBAM kao posljedicu može imati plaćanje većih cijena robe koja se uvozi u EU čime bi se u konačnici umanjila i konkurentnost bh. izvoznika, prije svega na tržištu električne energije, cementa i čelika koji se izvoze iz BiH. Za ispunjavanje uslova za izuzeće BiH iz CBAM mehanizma potrebni su spajanje tržišta el. energije sa susjednim zemljama i jasna mapa puta za uvođenje sistema za trgovinu emisijama (EU ETS) u BiH. Pravni okvir i regulativa su osnova i prvi koraci. Bosna i Hercegovina je jedina država u Evropi koja nema organizovanu berzu energije, a FBiH jedina administrativna cjelina koja nema zakon o OIE usaglašen sa novom regulativom EU- upozorio je Egrlić.

Prvi panel na forumu pod nazivom “Tranzicija regije uglja u regiju sa razvijenim OIE i iskustva medija u tom procesu” posvećen je preispitivanju načina obezbjeđivanja energije i odnosa prema okolišu. Na SEF-u će se razgovarati gdje smo u tranziciji iz regije uglja u regiju sa razvijenim obnovljivim izvorima energije, zatim kako izgraditi mreže koje će osigurati priključak svima i ojačati regionalne kapacitete o čemu će biti govora na panelu koji se realizira u partnerstvu sa njemačkim GIZ-om. Također, za predstavnike općina, gradova i kantona bit će održana prezentacija o najboljim praksama implementacije energetskih zakona i kako njihova primjena može ubrzati ekonomski razvoj tih sredina. Učesnici će još moći poslušati planove o razvoju biomase, zelenog hidrogena, solarnih i vjetroelektrana, te energetskoj efikasnosti i tome kako se elektromobilnost razvija u našoj zemlji.

Share This