Potpisani ugovori za uvođenje standarda kvaliteta u 19 preduzeća

 

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH potpisan je ugovor s konsultantima/konsultantskim kućama za projekt “Priprema MSP za uvođenje standarda kvaliteta u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća”. VTK/STK BiH je implementator projekta, a cilj je podrška izvozno orijentisanim kompanijama u BiH u implementaciji certifikata po međunarodnim standardima u mala i srednja preduzeća.

Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.

„Ovim projektom se omogućava podizanje kvaliteta poslovanja na veći nivo, povećanje efikasnosti i produktivnosti, jačanje sistema kontrole kvaliteta proizvoda i usluga i povećanje konkurentnosti firme na tržištu. Dodatno, malim i srednjim preduzećima biće omogućen efikasniji nadzor procesa i troškova poslovanja te upravljanje okolišem na kvalitetan način,“ rekao je predsjednik VTK/STK BiH Zdravko Marinković.

Od 19 odabranih kompanija koje će učestvovati u projektu 8 kompanija je iz metalske industrije, 7 iz drvne, 1 iz hemijske, 1 iz tekstilne, 1 iz plastične industrije i 1 kompanija se bavi proizvodnjom prirodne izvorske vode.

U toku trajanja projekta, kompanije će se pripremati za uvođenje sljedećih standarda:

• BAS EN ISO 14001 – odnosi se na upravljanje okolišem. Cilj je poboljšati svijest i praksu kompanija u vezi sa zaštitom okoliša (SAGA D.O.O. ŽEPČE, ALBA-UNIPROM D.O.O. SARAJEVO, BELIF D.O.O. TEŠANJ, GEMEX D.O.O. SARAJEVO)

• BAS EN ISO 50001 – odnosi se na upravljanje energijom. Cilj je unaprijediti energetsku učinkovitost i smanjiti negativan uticaj na okoliš (MIVIKO D.O.O. POSUŠJE, JAJCE ALLOY WHEELS, PLASTOFLEX D.O.O. GRAČANICA, MAKAMA D.O.O. BUGOJNO, DELING D.O.O. TUZLA, WATER JET HAS D.O.O. USORA, PLASTIC&STEEL „P&S“ GRAČANICA)

• CE znak: – odnosi se na ispunjavanje zahtjeva EU u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Cilj je povećati kokurentnost bh kompanija na tržištu Evropske unije (SENEX D.O.O. ČELIĆ, ARS INŽENJERING D.O.O. BANJA LUKA, NEOMET MONTAŽA PRIJEDOR, ALDŽA&ELVIS doo BOSANSKA OTOKA, SPARK INDUSTRY D.O.O. ZENICA, NIVEX D.O.O. DERVENTA, AGROFLORA D.O.O. KOZARSKA DUBICA, SAVOX doo MILIĆI)

Ugovore s odabranim konsultantima (Stevo Borojević i Saša Rudan – ISO 50 001, ZEOS Lukavac i Šefket Turalić – ISO 14 001, Vid Jovišević i INSTITUT KVALITETA INSTALING d.o.o. – CE ZNAK), potpisao je generalni sekretar VTK/STK BiH Nihad Bajramović. Tema projekta je usklađena sa preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzije 7 I 10) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

 

 

 

Share This