Potpisan Sporazum o saradnji sa Ministarstvom prometa i komunikacija

Dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Dr.sc. Vjekoslav Vuković i zamjenik ministra prometa i komunikacija Saša Dalipagić, potpisali su danas u prostorijama Ministarstva Sporazum o suradnji .

Ovim Sporazumom dodatno se učvršćuje i na višu razinu podiže suradnja između dvije institucije koja je i do sada bila uspješna.

Nadamo se da će Sporazum dati konkretne rezultate posebno u dijelu u kojem će VTK BiH i njene asocijacije aktivno sudjelovati u radnim skupinama Ministarstva kada se radi o donošenju zakonskih i podzakonskih akata vezanih sa gospodarstvo. Na ovaj način spremi smo sa stručnim timovima Komore dati kvalitetan doprinos jačanju zakonodavnog okvira, a sve u interesu gospodarstvenika Bosne i Hercegovine.