Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) danas su u prostorijama Agencije, u Istočnom Sarajevu, potpisali Memorandum o saradnji.

Memorandum je u ime Agencije potpisao direktor Hasim Šabotić, dok je u ime VTK ovaj dokument potpisao dopredsjednik Komore dr.sc.Vjekoslav Vuković.

„Izuzetno nam je važno da u proces prevencije korupcije pored javnog, uključimo i privatni sektor, i to upravo putem Vanjskotrgovinske komore BiH, što je i svrha potpisivanja memoranduma o razumijevanju i saradnji, rekao je Šabotić.

Ovim dokumentom ozvaničena je dosadašnja saradnja između dvije institucije, te je predviđena buduća razmjena informacija i iskustava u naučnim i stručnim oblastima.

“Potpisivanje memoranduma o saradnji veoma je važno, posebno u dijelu koji predviđa da naše firme prođu edukaciju iz oblasti poslovnog integriteta i etike u poslovanju, te da kao takve budu prepoznate kao neko ko je spreman poslovati prema najvišim međunarodnim standardima. Iskreno se nadam da ćemo kao partner Agencije biti prepoznati i postati sastavni dio buduće Strategije za borbu protiv korupcije u oblastima koje se odnose na privredni sektor u BiH”, istakao je Vuković.

Memorandumom je, između ostalog, predviđena priprema prijedloga zajedničkih naučno-istraživačkih projekata i zajedničko nastupanje u domaćim i međunarodnim tenderima za dobijanje sredstava kojima se takvi projekti finansiraju, izrada naučno-istraživačkih projekata i predstavljanje njihovih rezultata, izrada i realizacija projekata edukativnih programa namijenjenih poslovnom sektoru, kao i drugi oblici saradnje koji su od zajedničkog interesa Agencije i VTK BiH.