Poslovni subjekta u BiH koji su dobili finansijsku pomoć za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je na svojoj internetskoj stranici Listu korisnika sa iznosima finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima iz sektora industrije. Riječ je o ukupno 391 izvoznom industrijskom privrednom društvu i poduzetniku sa ukupno 32.429 zaposlenih.

Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 3.12.2020. godine donijela pet odluka o izboru korisnika za raspodjelu 30 miliona konvertibilnih maraka direktne pomoći za izvozno orijentisane kompanije u FBiH. Odluke su donesene na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede u okolnostima pandemije. Za provedbu Uredbe Federalna vlada je u ovogodišnjem Budžetu FBiH osigurala sredstva u iznosu od 90 miliona KM. Opći cilj ove mjere je osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima, očuvanje radnih mjesta, te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentisanim sektorima.

Pregled poslovnih subjekata kojima je mjerama Vlade RS odobrena pomoć radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nasatalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i Uredbom o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za april 2020. godine, dostupan je na zvaničnoj web stranici Poreske uprave Republike Srpske na linku https://poreskaupravars.org/korona/.