Poslovni forum Italija – Bosna i Hercegovina, Sarajevo,23.11.2023. godine

U sklopu posjete ministra vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije Nj.E. Antonija Tajanija Bosni i Hercegovini, Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Republike Italije, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine organiziraju Poslovni forum Italija – Bosna i Hercegovina, koji će se održati 23. novembra 2023. godine u Sarajevu (Swissotel, Vrbanja 1, Sarajevo City Center).

Implementatori događaja su Italijanska agencija za trgovinu (ITA) i Vanjskotrgovinska/ Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

Program Poslovnog foruma imat će plenarnu sesiju sa obraćanjima zvaničnika i predstavnika relevantnih institucija dvaju država, kao i panel-diskusije sa fokusom na sektore u kojima su identificirane najveće mogućnosti za međusobnu suradnju:

• Agri-Tech sa posebnom pažnjom na modernizaciju poljoprivredne mehanizacije (traktori, mašine za sijanje, poljoprivredne dizalice, rasipači đubriva, rezervoari i slično) i unapređenje infrastrukture kao što su sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje u poljoprivredi;

• Zelena tranzicija – ulaganja u upravljanje čvrstim otpadom, prečišćavanje otpadnih voda, povećanje efikasnosti akvadukta, jačanje sistema odvojenog prikupljanja otpada i kontrole industrijskog zagađenja, obnovljivi izvori energije;

• Industrija čelika i elektroindustrija sa fokusom na prijenos novih tehnologija i povećanje produktivnosti.

Program uključuje i b2b sastanke između zainteresiranih bh. kompanija i predstavnika italijanskih kompanija, čije profile dostavljamo u prilogu (prijevod). Profile italijanskih kompanija na engleskom jeziku možete pronaći i na platformi događaja https://bfsarajevo2023.digital.ice.it/.
Na plenarnom skupu i sektorskim panelima bit će osiguran simulatni prijevod italijanski – BHS jezici, dok će se b2b susreti odvijati na engleskom jeziku.

Zainteresirane bh. kompanije pozivamo da se prijave za učešće na Poslovnom forumu putem slijedećeg obrasca za prijavu najkasnije do 8. novembra 2023. godine. Podaci u prijavi unose se na engleskom jeziku.

Prijavljene bh. kompanije će, nakon prihvatanja njihove registracije i profila od strane italijanskih partnera, dobiti pristupne podatke za online platformu na kojoj mogu zakazati b2b sastanke sa italijanskim kompanijama.

Kontakt osoba za eventualna dodatna pitanja u VTK BiH je Tarik Kovač (e-mail: [email protected], telefon: 033 566 235).