Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković u uredu Komore u Mostaru održao je sastanak s pomoćnikom komercijalnog direktora Luke Ploče d.d. Hrvatska g. Tomom Krilićem.

Na sastanku je razgovarano o animiranju novih kapaciteta i potencijala korištenja terminalskih i drugih usluga u međunarodnom pomorskom prometu, a sve u posebnom interesu za izvozno orijentirane tvrtke. Dogovoren je i nastavak poslovne suradnje u budućnosti, kao i posjeta predstavnika Komore Luci Ploče.

Luka Ploče raspolaže s ukupno sedam terminala koji omogućavaju profesionalnu uslugu u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja robe i špedicije. Kategorizirana je kao luka univerzalne namjene, te služi za prekrcaj gotovo svih vrsta tereta koji se pojavljuju u međunarodnom pomorskom prometu.

Predsjednik Vuković je pozvao predstavnike Luke Ploče da posjete sjedište Komore u Sarajevu kojom prilikom bi se detaljnije upoznali  sa svim aktivnostima i uslugama Komore, ali i  bogatim prirodnim potencijalima kojima raspolaže Bosna i Hercegovina.