Portugal

Službeni naziv zemlje: Republika Portugal
Položaj: jugozapadna Evropa
Glavni grad:  Lisabon
Službeni jezik: portugalski
Političko uređenje: parlamentarna  republika
Površina ukupno:  92.212 km2
Stanovništvo:10.299.423 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: EURO (Eur ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)

PREDMET: VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ: 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 9.983.218,00 10.289.898,00 10.573.100,00 10.358.076,00 10.325.452,00 10.300.300,00 10.283.822,00 10.286.263,00 10.297.081,00 10.299.423,00
BND, PPP (USD) 117.471.902.279,02 191.090.624.035,72 279.072.250.698,90 298.988.604.095,76 318.436.286.348,30 332.380.808.701,93 350.426.662.255,11 362.410.185.382,85 346.395.852.277,62 365.360.800.285,52
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 11.770,00 18.570,00 26.390,00 28.870,00 30.840,00 32.270,00 34.080,00 35.230,00 33.640,00 35.470,00
BDP (USD) 78.713.860.216,57 118.605.192.877,39 238.113.003.233,28 199.394.066.525,44 206.426.152.308,93 221.357.874.718,93 242.313.116.577,97 239.986.922.638,90 228.539.245.045,34 249.886.464.354,75
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) 7.884,62 11.526,37 22.520,64 19.250,11 19.991,97 21.490,43 23.562,55 23.330,82 22.194,57 24.262,18
Godišnji rast BDP – a (%) 3,95 3,82 1,74 1,79 2,02 3,51 2,85 2,68 -8,44 4,88
Bilans tekućeg računa (USD) -181.400.582,05 -12.837.031.422,13 -24.406.544.935,35 470.642.359,96 2.413.090.982,19 3.037.326.427,28 1.321.821.267,03 1.012.789.683,60 -2.354.707.000,91 -2.847.584.064,72
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) -0,23 -10,82 -10,25 0,24 1,17 1,37 0,55 0,42 -1,03 -1,14
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) 29,17 28,20 30,07 40,62 40,21 42,72 43,45 43,51 37,03 42,03
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) 35,89 39,25 37,71 39,88 39,06 41,71 42,98 43,06 39,14 45,02
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 13,63 2,85 1,40 0,49 0,61 1,37 0,99 0,34 -0,01 1,27
SDI, neto priljev (USD) 2.609.986.420,64 7.292.581.671,39 8.966.915.539,11 1.270.014.232,93 7.354.810.293,05 10.683.844.360,60 7.846.086.577,94 10.320.042.522,10 3.815.634.818,12 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) .. .. 7,00 6,00 6,00 6,50 6,50 6,50 .. ..

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
- Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Portugal, 2021. godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Portugal iznosi (2,19 %)
 • Sekundarni (uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Portugal iznosi (19,23 %)
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP -a Republike Portugal  iznosi (64,89 %)

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo, šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: auto – industrija, kemijska industrija, industrija građevinskih materijala, prehrambena industrija, drvna i papirna industrija, metalna, mašinska i elektro industrija, te energetika.

Glavne grane tercijalnog sektora: transport, turizam, trgovina, financije, telekomunikacije, građevinarstvo.

 Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Republike Portugal na svjetsko tržište, u 2021.godini, iznosio je 75,2 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Portugal, su sljedeće: vozila – osim tračnih, ... (12,66 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (7,76 %); mašine, mehanički aparati, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (6,51 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (5,75 %); plastika i proizvodi od plastike (5,53 %); odjeća i odjevni predmeti, pleteni ili heklani (3,67 %); papir i karton, proizvodi od papirne pulpe, papira ili kartona (3,16 %); proizvodi od željeza i čelika (3,13 %); namještaj, madraci, ležišta za madrace, ... (3,02 %), te željezo i čelik (2,84 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Cipar čine 45,97 % ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Republike Portugal sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 97,86 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Portugal, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (11,55 %); vozila – osim tračnih ... (9,58 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,55 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,89 %); plastika i proizvodi od plastike (5,34 %); željezo i čelik (4,18 %); farmaceutski proizvodi (3,85 %); organske kemikalije (2,69 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,39 %); te riba, rakaovi, mekušci i ostali ... (2,19 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Portugal čine 39,79 % ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Portugal je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:

 • EU
 • Schengen Convention
 • NATO
 • OSCE
 • OECD
 • IMF
 • EBRD
 • IBRD
 • WTO

Internet domain:   .pt
Telefonski kod:    +351

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Bosna i Hercegovina nalazi se na  142.  mjestu na listi izvoznih partnera  Portugala u  2020. godini.

Bosna i Hercegovina nalazi se na 115. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2020. godini.

Izvor: ITC Trade Map 

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Portugal

Standardna stopa PDV- a u Republici Portugal iznosi (23 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a koja se kreće u rasponu od 6 % – 13 %.

 • Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
 • Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini

Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).

Izvor:       Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

https://ec.europa.eu/info/index_hr

https://ec.europa.eu/info/index_en

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Portugalom

PREDMET / VREMENSKI OKVIR UKUPAN PERIOD: GODINA:
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE SA PORTUGALOM 2017. – 2021. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Jedinica mjere: konvertibilna marka: KM KM KM KM KM KM
1.) UKUPNO: 100.067.078,35 22.843.930,47 22.155.517,83 16.041.857,28 19.598.315,67 19.427.457,10
2.) IZVOZ 42.121.238,78 3.034.800,20 4.716.849,19 9.124.620,56 13.126.321,51 12.118.647,32
3.) UVOZ 57.945.839,57 19.809.130,27 17.438.668,64 6.917.236,72 6.471.994,16 7.308.809,78
4.) SALDO: -15.824.600,79 -16.774.330,07 -12.721.819,45 2.207.383,84 6.654.327,35 4.809.837,54
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): 72,69 15,32 27,05 131,91 202,82 165,81

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Portugal, 2021. godina 

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Portugal
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 3.243.822,38 26,77%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 2.866.432,35 23,65%
4408 Listovi furnira i listovi za sperploce … 2.179.426,61 17,98%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 1.522.453,87 12,56%
6401 Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim … 342.591,08 2,83%
8441 Ostale mašine za preradu papirne mase, papira ili … 334.635,67 2,76%
3926 Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od … 271.104,23 2,24%
2309 Preparati koji se koriste za prehranu životinja: … 199.655,06 1,65%
2811 Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski … 183.754,14 1,52%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … 174.473,26 1,44%
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Portugal 11.318.348,65 93,40%
Ostali 800.298,35 6,60%

 Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Portugal, 2021. godina 

VREMENSKI OKVIR: 2021.
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV  / POKAZATELJ(I)
Tarifni broj Opis tarifnog broja Vrijednost (KM) Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Portugala
4202 Kovčezi, koferi, neseseri, … 978.132,18 13,38%
3004 Lijekovi … 886.378,70 12,13%
4011 Nove vanjske pneumatske gume … 760.795,45 10,41%
0307 Mekušci sa ljušturom ili bez ljušture, živi, … 426.884,67 5,84%
5903 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, … 397.885,72 5,44%
7117 Imitacije draguljarskih predmeta: … 288.168,89 3,94%
6403 Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … 204.545,51 2,80%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … 197.822,47 2,71%
9102 Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući … 192.893,96 2,64%
0306 Ljuskari sa ljušturom ili bez ljušture, živi, svježi … 180.056,62 2,46%
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Portugala 4.513.564,17 61,76%
Ostali 2.795.245,83 38,24%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.

Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropske unije – zajednice njenih članica (država) s druge strane, potpisan je 2016. godine.

Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:

 • Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine: link
 • Kronološki pregled sporazuma Bosne i Hercegovine sa Republikom Portugal: link

Korisne adrese

 • Svjetska banka: LINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
 • Ambasada Republike Portugal u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06