Portugal

Službeni naziv zemlje: Republika Portugal
Položaj: jugozapadna Evropa
Glavni grad:  Lisabon
Službeni jezik: portugalski
Političko uređenje: republika (parlamentarna demokracija)
Površina ukupno:  92.212 km2
Stanovništvo:10.325.147 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: EURO (Eur ili €)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 10.289.898,00 10.573.100,00 10.358.076,00 10.286.263,00 10.297.081,00 10.325.147,00 ..
BND, PPP (USD) 191.127.628.640,76 279.057.919.872,13 298.988.604.095,76 373.703.823.018,29 353.525.393.699,73 367.895.408.855,33 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 18.570,00 26.390,00 28.870,00 36.330,00 34.330,00 35.630,00 ..
BDP (USD) 118.605.192.877,39 238.113.003.233,28 199.394.066.525,44 239.986.922.638,90 229.031.860.520,78 253.663.144.586,02 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 11.526,37 22.520,64 19.250,11 23.330,82 22.242,41 24.567,51 ..
Godišnji rast BDP – a (%) 3,82 1,74 1,79 2,68 -8,30 5,48 ..
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -12.837.031.422,13 -24.406.544.935,35 470.642.359,96 1.012.789.683,60 -2.291.965.447,75 -2.986.907.577,71 ..
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -10,82 -10,25 0,24 0,42 -1,00 -1,18 ..
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 28,20 30,07 40,62 43,51 37,05 41,59 ..
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 39,25 37,71 39,88 43,06 39,19 44,58 ..
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 2,85 1,40 0,49 0,34 -0,01 1,27 7,83
SDI, neto priljev (USD) 7.292.581.671,39 8.966.915.539,11 1.270.014.232,93 10.320.042.522,10 3.991.854.438,00 7.850.966.593,00 ..
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 7,00 6,00 6,50 .. .. ..

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo):
- Sekundarni (uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo), stočarstvo, ribarstvo, kao i šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora: energetika, auto – industrija, kemijska industrija, industrija građevinskih materijala, drvna  i papirna industrija, metalna, mašinska i elektro industrija, te prehrambena industrija.

Glavne grane tercijarnog sektora: transport, turizam, trgovina, financije, telekomunikacije, ali i građevinarstvo.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Portugala na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 82,45 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Portugala navodimo slijedom: „Vozila, osim ...“ (11,76%), „Mineralna goriva, ...“ (8,43%), „Električne mašine, ...“ (8,05%), „Mašine, mehanički ...“ (5,87%), „Plastika i proizvodi ...“ (5,19%), „Papir i karton ...“ (3,74%), „Odjevni predmeti i ...“ (3,25%), „Proizvodi od željeza ...“ (3,21%), „Namještaj, kreveti“ (2,79%), te „Obuća, ...“ (2,65%).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Portugala čine (45,06%) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Portugala sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 115 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Portugala jesu „Mineralna goriva, ...“ (16,68%), „Električne mašine i ...“ (9,55%), „Vozila, osim ...“ (9,36%), „Mašine, mehanički ...“ (7,34%), „Plastika i proizvodi ...“ (4,82%), „Željezo i čelik“ (3,76%), „Farmaceutski proizvodi“ (3,26%), „Organske kemikalije“ (2,41%), „Riba i rakovi, ...“ (2,1%), te „Mješoviti kemijski proizvodi“ (1,92%).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Portugala čine (38,8%) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Portugal je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • NATO
 • WTO
 • IMF
 • OECD
 • IBRD
 • Vijeće Europe
 • „Schengen Convention“
 • EU
 • OSCE
 • EBRD
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (351)

Internet domena:                             . pt

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Portugala, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 150 partnera.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Među izvoznicama proizvoda u Portugal, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 partnera Portugala.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Portugalu

Standardna stopa predmetnog poreza u Republici Portugal, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su pak predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi (23%).

Snižene stope PDV – a kreću se  od (6%) do (13%)

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32%)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58%)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96%)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Evropske unije.

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – „SAD“).

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Portugal, odnosno Evropske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Evropsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Republike Portugal.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Portugalom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)9.124.620,5613.126.321,5112.118.647,3253.480.084,175.274.585,03
UVOZ (KM)6.917.236,726.471.994,167.308.809,7812.324.403,072.916.659,45
OBIM (KM)16.041.857,2819.598.315,6719.427.457,1065.804.487,248.191.244,48
SALDO (KM)2.207.383,846.654.327,354.809.837,5441.155.681,102.357.925,58
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)131,91202,82165,81433,94180,84

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Portugal, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7601Aluminij u sirovim oblicima:68,14%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj9,77%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid:4,93%
3925Građevinski proizvodi od plastičnih masa, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mjestu:4,25%
4408Listovi furnira i listovi za sperploce (nespojeni 3,78%
8708Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705:3,16%
5903Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masa1,08%
6401Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase, čiji gornji 0,96%
7321Peci za zagrijavanje prostorija, stednjaci, resetk0,85%
8409Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za motore iz tarifnog broja 8407 i0,76%
Ostali2,32%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Portugal, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4011Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume bez zračnica):13,02%
4202Kovcezi, koferi, neseseri, atasekoferi, aktntasne,9,86%
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr9,84%
3004Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.08,93%
5903Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masa5,01%
7117Imitacije draguljarskih predmeta:3,15%
8443 Mašine za štampanje za štampanje pomoću ploča, valjaka i drugih štamparskih formi iz tarifnog bro2,68%
5407Tkanine od sintetičke filament pređe, uključujući tkanine dobivene od proizvoda iz tarifnog broja 2,39%
5514Tkanine od rezanih sintetičkih vlakana, masenog udjela tih vlakana manjeg od 85%, u mješavini pret2,37%
0306Ljuskari sa ljušturom ili bez ljušture,živi,svježi2,35%
Ostali40,40%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 Sporazumi:

Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Portugal potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
 • Ambasada Republike Portugal u Bosni i Hercegovini
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07