Pomoć domaćoj privredi – Usvojena Odluka o privremenom smanjenju carinskih stopa

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pozdravlja Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2020. godine koju je Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio na vanrednoj telefonskoj sjednici, a na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Robe koje su obuhvaćene Odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači, u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu, u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Kao i svake godine, Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je povodom produženja Odluke u proteklom periodu anketirala privrednike, prikupljala podatke  i uopšte zastupala interese privrednika pred nadležnim državnim organima. Nakon upoređivanja Carinske tarife Bosne i Hercegovine i Carinske tarife EU pokazalo se da su mnogi bosanskohercegovački privrednici u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurente iz EU i regiona koji su prilikom uvoza tih istih proizvoda oslobođeni plaćanja carine koja se obično kreće od 5-10%.

Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa entitetskim komorama, svake godine vrši objedinjavanje  mnogobrojnih zahtjeva privrednika, te ih dostavlja Ministarstvu na razmatranje.
Najviše prednosti u cilju preduzimanja izvozne konkuretnosti ova Odluka pruža tekstilno-obućarskoj industriji, metalnoj i elektro industriji, hemijskoj i prehrambenoj industriji BiH.
U odnosu na ovakvu odluku iz 2019. godine  kojom je obuhvaćeno 57 tarifnih oznaka, u  2020. godini na listi se nalazi 58 tarifnih oznaka.

Pozitivni efekti Odluke su značajni za sve nabrojane grane, što se iz godine u godinu potvrdjuje primjenom ove Odluke.  Bitno je naglasiti da ova Odluka predstavlja ponekad i odlučujući faktor za investitore prilikom planiranja njihvog daljnjeg poslovanja u zemljama Regiona.

Navedena Odluka je trenutno privremenog karaktera, tj period važenja je 1 godina. Privrednici su u više navrata izrazili nadu da ovakva mjera u dogledno vrijeme bude trajnog karaktera budući da Odluka zbog svog privremenog karaktera predstavlja određeni rizik za strane investitore i partnere naših firmi.

Savjet ministara BiH je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo i Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2020. godinu, koja je u potpunosti usklađena s Kombinovanom nomenklaturom Europske unije za 2020. godinu.

Na ovaj način stvaraju se uslovi za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.

U odnosu na postojeću Carinsku tarifu BiH izvršena su odgovarajuća usklađivanja bh. nomenklature uz tehničke popravke same odluke. Takođe su otvorene dvije nove ex-pozicije radi praćenja izvoza drveta bukve od najnižeg stepena obrade do finalnog proizvoda, čime je prihvaćen prijedlog svih komora u BiH.

Carinsku tarifu usvaja Savjet ministara Bosne i Hercegovine na godišnjoj nivou, a priprema je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i dostavlja na usvajanje do 5. decembra svake godine.

Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa za 2020. godinu

Share This