Poljska

Osnovi podaci:
Službeni naziv zemlje: Republika Poljska
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Varšava
Službeni jezik: poljski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 312.685 km²
Stanovništvo: 37.899.070 (podatak iz 2020.)
Valuta: poljski zlot (PLN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 38.110.782,00 38.258.629,00 38.042.794,00 37.986.412,00 37.970.087,00 37.974.826,00 37.974.750,00 37.965.475,00 37.899.070,00
BND, PPP (mlrd. USD) 223,51 406,57 773,08 983,21 1.033,05 1.094,32 1.163,26 1.230,54 1.252,32
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 5.860,00 10.630,00 20.320,00 25.880,00 27.210,00 28.820,00 30.630,00 32.410,00 33.040,00
BDP (mlrd.USD) 65,98 172,22 479,83 477,81 472,63 526,51 587,41 597,28 596,62
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) 1.731,21 4.501,45 12.613,01 12.578,50 12.447,44 13.864,68 15.468,48 15.732,20 15.742,45
Rast BDP (godišnji) % .. 4,56 3,74 4,24 3,14 4,83 5,35 4,74 -2,54
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) 3,07 -10,34 -26,66 -4,35 -3,72 -2,07 -7,54 2,83 17,32
Bilans tekućeg računa (% BDP) 4,65 -6,01 -5,56 -0,91 -0,79 -0,39 -1,28 0,47 2,90
Izvoz (% BDP) .. 27,19 39,88 49,09 51,92 54,16 55,24 55,40 56,18
Uvoz (% BDP) .. 33,68 42,05 46,34 48,16 50,39 52,18 50,64 49,39
Inflacija (godišnja) % 567,88 9,90 2,58 -0,87 -0,66 2,08 1,81 2,23 3,37
SDI (mil. USD) 89,00 9.335,00 18.395,00 15.065,00 18.321,00 11.762,00 17.624,00 16.845,00 17.388,00
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 39,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske, 2020. godina:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske (2,5 %);
 • Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske (27,68 %);
 • Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Republike Poljske iznosi (57,84 %).

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo, šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, metalna, elektro i mašinaska industrija, auto – industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, proizvodnja i obrada srebra.

Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, financije, trgovina, transport, građevinarstvo, telekomunikacije.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 317,83 mlrd. USD (2021.)
Glavne grupe proizvoda u izvozu Republike Poljske: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,74 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,39 %); vozila – osim tračnih (8,6 %); namještaj, nosači madraca, madraci ... (5,56 %); plastika i dijelovi od plastike (4,98 %); proizvodi od željeza i čelika (3,39 %); željezo i čelik (2,33 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,22 %); meso i klaonički proizvodi (2 %); te guma i proizvodi od gume (1,99 %).
Ostali proizvodi čine (43,8 %) ukupnog izvoza Republike Poljske u spomenutoj godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 335,45 mlrd. USD. (2021.)
Glavne grupe proizvoda u uvozu Republike Poljske: el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (13,35 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,09 %); vozila – osim tračnih (8,17 %); plastika i proizvodi od plastike (6,32 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (6,25 %); željezo i čelik (4,54 %); farmaceutski proizvodi (2,47 %); proizvodi od željeza i čelika (2,36 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (2,29 %); te optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,05 %).
Ostali proizvodi čine (40,11 %) ukupnog uvoza Republike Poljske u spomenutoj godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Poljska članica je mnogobrojnih organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo samo neke od njih, u tekstu ispod, a kako slijedi:

CE, CEI, EBRD, EIB, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICC (nacionalni komitet), IDA, IFC, ILO, IMF, NATO, OECD, OSCE, Schengen Convention, UN, UNESCO, UNHCR, WCO, WHO, WTO.

Internet domain: .pl
Telefonski kod: +48

Glavni izvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Republike Poljske, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 100 poljskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Na Listi zemalja – izvoznica u Republiku Poljsku, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 100 poljskih partnera u 2021. godini.

Izvor:       Intracen (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Poreska struktura

Standardna stopa PDV – a u Republici Poljskoj iznosi 23 %.

Snižena stopa navedenog poreza kreće se u rasponu od 5 % – 8 % ovisno o vrsti proizvoda i usluga koje su predmet oporezivanja.

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,32 %;

Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;

Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalana faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti (dokument koji se carinskim organima treba predočiti kada vrijednost robe prelazi 20.000 EUR), specifikacija robe, certifikat kvaliteta, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirana lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarno i fito-patološka uvjerenja.

(Više informacija).

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Poljskom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 137.483.218,37 164.342.417,21 169.723.469,33 150.170.307,25 231.191.299,08
UVOZ (KM) 485.446.304,01 485.994.747,11 519.679.976,82 423.203.714,57 552.929.061,40
OBIM (KM) 622.929.522,38 650.337.164,32 689.403.446,15 573.374.021,82 784.120.360,48
SALDO (KM) -347.963.085,64 -321.652.329,90 -349.956.507,49 -273.033.407,32 -321.737.762,32
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 28,32 33,82 32,66 35,48 41,81

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Poljsku, 2021. godina

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Poljsku, 2021.
7601 Aluminij u sirovim oblicima: … 11,29%
8409 Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni … 10,92%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 8,77%
2608 Rude cinka i koncentarta 7,50%
2804 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … 7,34%
2836 Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … 4,86%
2818 Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … 4,61%
6203 Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa … 3,85%
8421 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; … 2,83%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 2,59%
Ostali 35,44%

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Poljske, 2021. godina

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Poljske, 2021.
0201 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno: … 6,05%
9403 Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … 3,81%
3916 Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog … 3,79%
2901 Aciklički ugljenvodonici: … 2,77%
5903 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, … 2,70%
2711 Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: … 2,44%
9619 Higjenski ulošci 2,40%
8406 Turbine na vodenu i drugu paru: … 2,33%
4011 Nove vanjske pneumatske gume … 1,69%
8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, … 1,67%
Ostali 70,37%

 

Izvor:       Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina preuzela je niz sporazuma sa Poljskom još iz vremena ex Jugoslavije. Više informacija o spomenutoj tematici možete naći na  bilateralni sporazumi .

Bosna i Hercegovina je 16. juna 2008. godine sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BiH i EU. U skladu sa SSP-om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine. 2016. godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, te Evropskih zajednica i njihovih država članica, s druge strane. (vidi: Detaljan pregled odnosa između EU i Bosne i Hercegovine).

Izvor:       Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 1. World Bank (OPEN DATA)
 2. Ambasada Republike Poljske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06