Poljska

Osnovi podaci:
Službeni naziv zemlje: Republika Poljska
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Varšava
Službeni jezik: poljski
Političko uređenje: republika – parlamentarni sistem
Površina ukupno: 312.685 km²
Stanovništvo: 37.561.599 (podatak iz 2022.)
Valuta: poljski zlot (PLN)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2022)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 38.258.629,00 38.042.794,00 37.986.412,00 37.965.475,00 37.899.070,00 37.747.124,00 37.561.599,00
BND, PPP (USD) 406.673.461.326,09 768.347.067.189,61 980.763.303.941,50 1.272.412.042.369,36 1.287.595.601.446,03 1.371.766.316.810,44 1.551.577.515.275,04
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 10.630,00 20.200,00 25.820,00 33.510,00 33.970,00 36.340,00 41.310,00
BDP (USD) 172.220.451.786,96 475.696.613.935,60 477.111.287.969,23 596.058.473.058,77 599.442.783.603,19 679.441.900.610,66 688.176.605.954,79
BDP po glavi stanovnika (USD) 4.501,48 12.504,25 12.560,05 15.700,01 15.816,82 17.999,83 18.321,28
Godišnji rast BDP – a (%) 4,56 2,93 4,38 4,45 -2,02 6,85 4,87
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -10.343.000.000,00 -24.627.000.000,00 -6.170.000.000,00 -1.445.000.000,00 14.764.000.000,00 -9.562.000.000,00 -20.651.000.000,00
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -6,01 -5,18 -1,29 -0,24 2,46 -1,41 -3,00
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 27,19 40,09 47,45 53,20 52,99 57,91 61,72
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 33,68 42,46 45,37 49,49 47,33 54,53 60,61
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 9,90 2,58 -0,87 2,23 3,37 5,06 14,43
SDI, neto priljev (USD) 9.335.000.000,00 18.542.000.000,00 15.598.000.000,00 17.619.000.000,00 19.151.000.000,00 37.113.000.000,00 34.995.000.000,00
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 39,00 37,00 37,00 .. .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora su poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo), te šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora čine rudarstvo, energetika, metalna industrija, elektro industrija, mašinska industrija, drvna industrija, papirna industrija, kemijska industrija, eksploatacija i obrada srebra.

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju turizam, financije, trgovina, transport, građevinarstvo, telekomunikacije.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Poljske na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 342,84 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Poljske navodimo slijedom: „84“ – Nuklearni reaktori, ... (13,44 %), „85“ – Električne mašine i ... (12,29 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (8,84 %), „39“ – Plastika i proizvodi ... (5,31 %), „27“ – Mineralna goriva, ... (3,98 %), „94“ – Namještaj, madraci ... (3,53 %), „73“ – Proizvodi od željeza ... (3,5 %), „72“ – Željezo i čelik (2,35 %), „02“ – Meso i jestivi ... (2,31 %), te „48“ – Papir i karton ... (2,05 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Poljske čine (42,4 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Poljske sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 358,59 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupina proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Poljske jesu „84“ – Nuklearni reaktori, ... (11,65 %), „27“ – Mineralna goriva, ... (10,49 %), „85“ – Električne mašine i ... (10,18 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (7,51 %), „39“ – Plastika i proizvodi ... (5,8 %), „99“ – Neklasificirani proizvodi (4,72 %), „72“ – Željezo i čelik (4,48 %), „30“ – Farmaceutski proizvodi (2,35 %), „73“ – Proizvodi od željeza ... (2,24 %), te „76“ – Aluminij i proizvodi ... (2,04 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Poljske čine (38,54 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Republika Poljska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • WTO
 • IMF
 • IBRD
 • OECD
 • ICC
 • UNESCO
 • Vijeće Europe
 • EU
 • „Schengen Convention“
 • EBRD
 • OSCE
 • NATO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (48)

Internet domena:                             .pl – (i / ili)

.eu

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Poljske, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 partnera.

Glavni uvozni partneri / 2022 / %

Među izvoznicama proizvoda u Poljsku, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 partnera Poljske.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

PDV u Republici Poljskoj

Standardna stopa predmetnog poreza u Republici Poljskoj, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi 23 %.

Snižene stope PDV – a kreću se u rasponu od 5 % – 8 % (ovisno o vrsti proizvoda i usluga koje su predmet oporezivanja).

Carine i carinska dokumentacija

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za ispod navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na tržištu Europske unije.

Neophodna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste i uvozne carinske deklaracije („Single Administrative Document“ – SAD), ali je obavezno poštivati i eventualne dodatne legislativne zahtjeve pojedin(ih)e članic(a)e Europske unije.

Samom ovom činjenicom, moguće je traženje podnošenja dodatne carinske dokumentacije na prostoru članic(a)e Europske unije, a sukladno važećem carinskom postupku na tržištu.

Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge mjere reguliranja tržišta Republike Poljske, ali i Europske unije.

Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija Europske unije i Republike Poljske.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Official site of the EU

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Poljskom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)169.723.469,33150.170.307,25231.191.299,08334.981.409,4865.246.347,40
UVOZ (KM)519.679.976,82423.203.714,57552.929.061,40750.761.383,73214.607.114,98
OBIM (KM)689.403.446,15573.374.021,82784.120.360,481.085.742.793,21279.853.462,38
SALDO (KM)-349.956.507,49-273.033.407,32-321.737.762,32-415.779.974,25-149.360.767,58
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)32,6635,4841,8144,6230,40

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Poljsku, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
7601Aluminij u sirovim oblicima:23,91%
2804Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali:9,56%
2608Rude cinka i koncentarta8,07%
2836Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka7,80%
9401Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj5,92%
2818Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid:4,26%
8409Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo ili uglavnom za motore iz tarifnog broja 8407 i3,42%
9305Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnog broja 9301 do 9304:3,12%
6203Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače sa plastronom i naramenicama; hlače stisnute ispod k3,01%
9406Montažne zgrade2,47%
Ostali28,46%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Poljske, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
0201Goveđe meso, svježe ili rashlađeno:6,07%
2704Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena,5,51%
3916Monofilamenti bilo koje dimenzije poprečnog presjeka većeg od 1 mm, šipke, štapovi i profilni obli3,61%
9403Ostali namještaj i njegovi dijelovi:3,48%
2901Aciklički ugljenvodonici:2,63%
2711Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici:2,22%
6204Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače sa plastronom i naram2,08%
9619Higjenski ulošci2,04%
2106Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu:1,95%
7005Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa ili bez slo1,82%
Ostali68,59%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi

Bosna i Hercegovina je sa Europskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.

Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 1. Svjetska banka
 2. Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 3. Ambasada Republike Poljske u Bosni i Hercegovini
 4. Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 5. Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv na radionicu na temu netarifnih barijera u izvozu i uvozu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u suradnji s privrednim komorama entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a u sklopu EU4Trade projekta organizira „Radionice za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja netarifnih barijera prepreka u izvozu i uvozu“ koje će se održati u Mostaru, Sarajevu, Banja Luci i Brčkom. Svrha ovih sastanaka je poboljšati

   2023-09-20
  • Poziv za učešće na sajmu GAST u Zagrebu

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da će se Međunarodni specijalizirani sajam GAST 2024, vodeći sajam hrane i pića, ugostiteljstva, hotelske i ugostiteljske opreme u Hrvatskoj, održati od 23.-25.02.2024. godine u Areni Zagreb. Sajam GAST u Zagrebu, nezaobilazno je mjesto susreta hotelijera, restoratera, barmena, barista, slastičara, kuhara i svih sudionika u kreiranju uspješne turističke

   2023-09-18
  • Poziv na informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“

   Advantage Austria Sarajevo u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje informativni događaj „Investirajte u Austriju- Kako uspješno osnovati podružnicu u Austriji?“ koji će se održati 26. septembra 2023. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10). Na događaju će biti prezentirane informacije o Austriji kao poslovnoj lokaciji podružnice, opcije podrške od Austrian

   2023-09-15
  • Pet bh. kompanija izlagat će na nacionalnom štandu BiH na sajmu ANUGA FINE FOOD 2023

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine nastavlja sa aktivnostima podrške bh. kompanijama za izlaganje na međunarodnom sajmu ANUGA FINE FOOD u Kelnu, Njemačka. Za zajednički nastup kompanija iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji VTK/STK BiH, na predstojećem ANUGA FINE FOOD 2023, koji će se održati od 7. do 11. oktobra ove godine, izvršena je prijava prostora

   2023-09-07