Poljoprivredni tehničar tradicionalnog i organskog uzgoja (Agricultural technician of traditional and organic cultivation occupational standard- ATTOOS)

 

 

Inicijativa za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope (Education Reform Initiative of South Eaestern Euro pe – ERI SEE) je održala pripremne i završne regionalne sastanke za usaglašavanje i validaciju standarda zanimanja poljoprivredni tehničar tradicionalnog i organskog uzgoja, u periodu 24-26.05.2022.godine u Baru, u Crnoj Gori.

Nakon nacionalnih aktivnosti i sastanaka u cilju razvoja regionalno zasnovanog standarda zanimanja, Sekretarijat ERI SEE je organizovao regionalne sastanke u cilju razvoja regionalno zasnovanog standarda zanimanja – poljoprivredni tehničar tradicionalnog i organskog uzgoja (Agricultural technician of traditional and organic cultivation occupational standard- ATTOOS) u okviru poboljšanja kvaliteta obrazovanja i obuke u JIE – EQET SEE.

Sastancima su prisustvovali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Srbije.

Dvodnevni radni sastanak je iskorišten za validaciju prijedloga za ATTOOS i za izradu konačnog, regionalno usagalašenog standarda zanimanja – poljoprivredni tehničar tradicionalnog i organskog uzgoja.

Više informacija o Inicijativi za reformu obrazovanja Jugoistočne Evrope, te o ovom događaju možete pronaći na stranici:
https://www.erisee.org/preparatory-and-final_attos/.

Share This