Pokrenute konsultacije na Nacrt Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama

Spoljnotrgovinska komora BiH obavještava da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, kreiralo Nacrt Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama.

Pokrenute su e-konsultacije u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH, te ovim putem pozivamo sve zainteresovane strane da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Svrha donošenja Nacrta Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama je regulacija oblasti evropskog broja za hitne slučajeve – 112, koji predstavlja jedan od važnih elemenata efikasnog sistema zaštite i spašavanja. U skladu sa odredbom člana 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, Bosna i Hercegovina je dužna vršiti usklađivanje svojih propisa s propisima Evropske unije od dana potpisivanja.

Zakonom o dopunama Zakona o komunikacijama vrši se djelimično usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno preuzima se član 109. Direktive (EU) 2018/1972 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2018. o Evropskom zakoniku elektroničkih komunikacija

Nacrt Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama (1) možete pogledati ovde

Nacrt Zakona o dopunama Zakona o komunikacijama (2) možete pogledati ovde