Podrška poduzeću Aluminij d.d. Mostar

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH zaprimila je informaciju da je kompanja Aluminij d.d. Mostar suočena sa izuzetno teškom situacijom koja prijeti opstanaku ove kompnije čije poslovanje ima nemjerljiv utjecaj na ukupna gospodarska kretanja u BiH, vanjskotrgovinsku razmjenu, te gospodarsko-socijalnu stabilnost zemlje u cjelini. Kako je navedeno, poremećaji na globalnom tržištu, te enormno visoke cijene glinice i električne energije onemogućavaju kompaniji Aluminij nastavak poslovanja.

Slijedom navedenog, Vanjskotrgovinska komora je uputila apel relevantnim institucijama vlasti BiH da se u skladu sa svojim nadležnostima aktivno uključe u rješavanje ovog problema.

Prilog

Share This