Podrška individualnim nastupima MSP-a iz BiH na sajmovima u zemljama EU

 

 

Deset kompanija iz Bosne i Hercegovine potpisalo je juče u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotgovinske komore Bosne i Hercegovine ugovore kojima im se pruža podrška za nastup na sajmovima u Evropskoj uniji. Podrška je obezbjeđena slijedom  projekta koji je nastao pod okriljem Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), a u sklopu programa „Evropski akt o malom biznisu“, a provodi Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke.

Cilj projekta je podržati individualno predstavljanje na specijaliziranim sajmovima na ciljnim tržištima EU za 10 malih i srednjih poduzeća (MSP) iz dva vodeća sektora u izvozu Bosne i Hercegovine – sektori metalske i/ili elektro industrije, te drvoprerade, testirati novu praksu podrške MSP kroz praćenje ostvarenih rezultata ovih nastupa, te na osnovu toga pripremiti preporuke – opis mehanizma podrške za model pojedinačnih nastupa MSP na sajmovima u inozemstvu.

VTK/ STK BiH je, na osnovu podnesene i prihvaćene projektne aplikacije, potpisala Ugovor o grantu sa Eda-om, prema kojem će uspješnim aplikantima pružiti savjetodavnu podršku u pripremi njihovih individualnih nastupa na specijaliziranim sajmovima u EU, te dodijeliti sredstva za sufinanciranje troškova nastupa na sajmu u EU u iznosu od 5.000,00 KM.

Kompanije koje su zadovoljile kriterijume i potpisale ugovore su:

Metalni/elektro sektor:

CROMEX d.o.o., Prijedor
TT KABELI d.o.o., Široki Brijeg
GLOBAL METAL CONSTRUCTION d.o.o., Usora
INOX AJANOVIĆ d.o.o., Tešanj
STEEL PROJECTd.o.o., Novi Travnik

Drvoprerađivački sektor:

YIELD. d.o.o. (GAZZDA), Sarajevo
RUKOTVORINE d.o.o. (ZANAT), Konjic
SENEX d.o.o., Čelić
DOMUS ARREDI d.o.o., Zenica
FORMINO d.o.o., Teslić

Share This