Podnošenje zahtjeva za raspodjelu bilateralnih dozvola za prijevoz tereta za treći kvartal 2022. godine

 

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je objavilo Javni oglas za raspodjelu bilateralnih dozvola za treći kvartal 2022.godine, prema kojem je krajnji rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, do 15.06.2022.godine. Javni oglas Federalnog ministarstva prometa i komunikacija dostupan je na sljedećem linku.

Isto tako, Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, važećom Procedurom koja je dostupna na sljedećem linku, je definiralo da se zahtjevi za raspodjelu bilateralnih dozvola za treći kvartal 2022.godine, podnose na propisanom obrascu u periodu od 20.06. do 25.06.2022.godine.

Share This