Danas je u prostorijama Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine počela realizacija nastave u okviru nove edukacije pod nazivom „Škola vanjskotrgovinskog poslovanja“. Za pripremu i organizaciju edukacije je zadužen Sektor za edukaciju VTK BiH, s ciljem jačanja kompetentnosti i konkurentnosti bh. kompanija na inostranim tržištima kroz stručno educiranje i praktično osposobljavanje njihovih uposlenika.

Nastavnim planom „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ definiran je raspored u trajanju od 69 školskih sati ili ukupno 10 dana edukacije, koji će biti realiziran u periodu od novembra tekuće godine do marta 2019. godine.

Programom će biti obuhvaćeno ukupno 35 tema, raspoređenih u 3 tematske cjeline (modul):

  • Izvozna prodaja i marketing,
  • Poslovna korespondencija u vanjskoj trgovini i
  • Carina/Propisi/Prijevoz

Za realizaciju nastavnog plana i programa će se pobrinuti 18 stručnih predavača, koji posjeduju dugogodišnje iskustvo iz oblasti koje će prezentirati polaznicima. U pitanju su univerzitetski profesori, ali i stručnjaci iz oblasti izvoza i izvoznog menadžmenta, uposlenici kompanija iz realnog sektora, stručni pravnici, te eksperti iz oblasti bankarskog sektora.

Polaznici, njih ukupno 15, dolaze iz 9 gradova Bosne i Hercegovine i predstavljaju 9 izvozno orijentiranih bh. kompanija, koje su aktivne u različitim sektorima.

Za sva pitanja u vezi sa „Školom vanjskotrgovinskog poslovanja“ možete se obratiti Sektoru za edukaciju VTK BiH putem mail-a [email protected] ili na broj telefona +387 33 566 204. Kontakt osoba je gdin. Mirza Konjo, voditelj projekta.