Počeo novi ciklus „Škole ekonomske diplomatije“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji s Agencijom za državnu službu BiH, Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH i nadležnim ministarstvima i institucijama na državnom nivou, organizirala je Modul 1 novog, trećeg po redu ciklusa „Škole ekonomske diplomatije“, 1. i 2. februara 2022. godine.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije sa koronavirusom (COVID-19), škola je realizirana u online formatu, putem Zoom aplikacije/platforme, a okupila je ukupno 124 učesnika, između ostalog bh. privrednike, državne službenike, predstavnike ambasada, banaka, visokoškolskih ustanova, javnih preduzeća, udruženja, razvojnih agencija, komora i međunarodnih organizacija i predstavništava u Bosni i Hercegovini. Učešće na edukaciji je bilo besplatno. Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu.

U uvodnom obraćanju, prvog dana škole, prisutnim se obratila moderatorica, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, koja se zahvalila prisutnima na velikom interesovanju i odazivu na poziv za učešće u ovoj školi. Dr.sc. Kovačević-Bajtal je u nastavku upoznala prisutne sa historijatom ovog projekta. Prvi ciklus škole uspješno je realiziran u 2016. i 2017. godini u Sarajevu, te 2018. i 2019. godine u Banja Luci. Napredni modul „Škole ekonomske diplomatije“ održan je u decembru 2020. godine u online formatu, putem Zoom aplikacije/platforme. Učešće u školi je do sada uzelo preko 500 polaznika, predstavnika bh. poslovne zajednice i državnih službenika. Na samom kraju svog uvodnog obraćanja, dr.sc. Kovačević-Bajtal upoznala je polaznike škole sa planom edukacija koje je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH pripremila za 2022. godinu. Za tehničku administraciju edukacije na Zoom platformi bio je zadužen gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

U nastavku prvog dana, u dijelu uvodnog obraćanja, prisutnim su se obratili i gdin. Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, gdin. Zdravko Kujundžija, ispred Agencije za državnu službu BiH, gdin. Hamdo Tinjak, ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te dr.sci. Šejla Đurbuzović, ispred Ministarstva vanjskih poslova BiH. Tom prilikom su pohvaljeni napori Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, na kontinuiranom radu i aktivnostima promoviranja ekonomske diplomatije Bosne i Hercegovine, kroz organizaciju, sada već trećeg po redu ciklusa „Škole ekonomske diplomatije“. Konstatovano je da je veliki broj prisutnih polaznika, predstavnika bh. poslovne zajednice i državne službe BiH, najbolji testament kvaliteta, jedinstvenosti i visokih standarda i ambicija koje ova škola ima.

Prvog dana predavanja, prisutnim su se obratili: gdin. Enes Ališković, direktor Agencije za promociju izvoza Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH sa temom „Ekonomski potencijali BiH, struktura privrede i vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom“; gdin. Ahmet Halilović, pomoćnik ministrice vanjskih poslova BiH sa temom „Globalni izazovi diplomatije, uloga ekonomske diplomatije“; dr.sci. Tanja Milašinović Martinović, šefica Odsjeka za ekonomsku diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova BiH sa temom „Ekonomska diplomatija BiH, organizaciona struktura u MVP“; dr.sci Šejla Đurbuzović, p/o pomoćnica ministrice vanjskih poslova BiH sa temom „Multilateralni aspekt ekonomske diplomatije“; te dr. Slaven Grbić, počasni konzul Mađarske u Bosni i Hercegovini sa temom „Značaj i uloga počasnih konzula u ekonomskoj diplomatiji“.

Drugog dana škole, prisutnim se u uvodnom obraćanju obratio gdin. Sven Petke, direktor Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini. Gdin. Petke se osvrnuo na dugogodišnju suradnju između Predstavništva KAS-a u BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, te istakao spremnost i predanost Predstavništa KAS-a u BiH da podrži ovakve i slične projekte, koji za cilj imaju približavanje Bosne i Hercegovine prema Evropskoj Uniji.

U nastavku drugog dana, predavanja su održali: gđa. Slavica Korica, pomoćnik direktora za promociju i analizu u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) na temu „Strana ulaganja u BiH, zakonski okvir, problemi i prednosti“; gđa. Dika Mustafić, šef Odsjeka za podršku investitorima u Agenciji za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) na temu „Osnivanje stranih kompanija i predstavništava u BiH, zakonski okvir“; gdin. Midhat Salić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i gđa. Samira Sulejmanović, šefica Odjela za bilateralne trgovinske odnose na temu „Vanjskotrgovinski odnosi“; te gđa. Elna Gavrankapetanović, Ured za veterinarstvo, MVTEO BiH na temu „Zakonska regulativa BiH, značaj za unaprjeđenje izvoznih mogućnosti“.

U okviru tekućeg ciklusa škole, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u toku 2022. godine planira realizirati još 3 Modula u trajanju po dva dana. Poziv za učešće na Module 2-4 biće blagovremeno objavljen na web stranici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH.
Više informacija o ovoj i drugim edukacijama u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba.