Počeo četvrti ciklus – Škola vanjskotrgovinskog poslovanja

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) započela je u ponedjeljak, 19.09.2022. godine, četvrti po redu, novi ciklus “Škole vanjskotrgovinskog poslovanja”. Ovaj projekat se organizira s ciljem unaprjeđenja i jačanja stručnih kompetencija uposlenika izvozno-orijentiranih bh. kompanija, te samim tim jačanja konkurentnosti bh. kompanija na inostranim tržištima.

U uvodnom obraćanju prisutnim se obratio predsjednik VTK/STK BiH, gdin. Zdravko Marinković, koji je upoznao polaznike škole sa historijatom ovog edukativnog projekta i poželio im mnogo uspjeha i novog znanja u okviru škole. U nastavku se obratila direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, te prezentirala nove projekte i edukacije na kojima radi Institut i pozvala predstavnike bh. poslovne zajednice da uzmu aktivno učešće u izradi budućih planova i programa edukacija koje bi VTK/STK BiH organizirala za svoje članice. Moderatori na edukaciji su bili dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal i gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Institutu za edukaciju VTK/STK BiH, te nosilac aktivnosti i voditelj ovog projekta.

Prvog dana škole, polaznicima su se obratili guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine, prof.dr. Senad Softić, predavanjem na temu “Monetarna politika i bankarski sektor BiH u funkciji vanjskotrgovinske razmjene”, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Snježana Brkić sa temama “Globalna i nacionalna ekonomija” i „Karakteristike bh. ekonomije“, te direktor izvoza AS HOLDING d.o.o., mr.sc. Vedad Halilović sa temama „Ulazak na strana tržišta u procesu internacionalizacije“ i „Ulazak na tržišta kroz tri faze: Izvoz, otvaranje predstavništva i otvaranje proizvodnih pogona na stranim tržištima“.

U okviru drugog dana škole, predavanje su održali stručna savjetnica za nadgledanje provođenja carinskih propisa u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, gđa. Elma Demir sa temama „Preferencijalni trgovinski sporazumi“ i „Carinske povlastice“, te redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Veljko Trivun sa temom „Kupoprodajni ugovori u vanjskoj trgovini“.

Nastavnim planom škole predviđen je raspored realizacije nastave u ukupnom trajanju od 10 radnih dana, kroz dinamiku koja predviđa dva dana nastave kroz ukupno pet mjeseci. S tim u vezi, predavanja u okviru ovog ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ biće finalizirana u januaru 2023. godine. Programom je predviđena prezentacija ukupno 27 tema, koje su pripremili i koje će realizirati 19 stručnih predavača, među kojima su univerzitetski profesori, menadžeri izvoza, eksperti iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, prava, carina, poreza, špedicije, bankarstva, social media marketinga, poslovnog pregovaranja, vanjske trgovine, itd.

Za sva pitanja u vezi sa “Školom vanjskotrgovinskog poslovanja” možete se obratiti Institutu za edukaciju VTK/STK BiH, upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200.

Share This