Počele pripreme za 10. nastup bh. privrede na sajmu namještaja imm cologne

Pripremni sastanak za bh. kompanije koje će, u okviru grupnog štanda Bosne i Hercegovine, izlagati na Međunarodnom sajmu namještaja imm cologne 2020, koji će se održati od 13-19. januara 2020. godine u Kelnu, Njemačka, održan je 24.09.2019. godine u Vanjskotrgovinskoj/ Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Prema kriterijima selekcije, za izlaganje na grupnom štandu Bosne i Hercegovine, odabrano je 7 bh. firmi: ELGRAD d.o.o. Teslić, EMA-KONJUH INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo/ Teslić, FORMINO d.o.o. Teslić, MALAK JANJ d.o.o. Donji Vakuf, MINALLI d.o.o. Živinice, ROCCAFORTE d.o.o. Vitez i SENEX d.o.o. Čelić. Navedene bh. kompanije će biti korisnice subvencije u troškovima nastupa koju obezbjeđuje VTK/ STK BiH, te će imati punu organizacionu i savjetodavnu podršku u pripremi za sajam.

Na pripremnom sastanku, bh. izlagači su upoznati sa najvažnijim elementima nastupa, kao što su: način registracije izlagača na sajmu, idejno rješenje BH štanda i raspored izlagača, usluge na sajmu, priprema i transport eksponata, marketing i PR, itd..

Paviljon Bosne i Hercegovine ukupne kvadrature 209 m2, bit će smješten u Hali 5.1 (segment Home Settings), na sajmištu ‘Koelnmesse’, gdje se i održava sajam imm 2020. Dizajn i izrada štanda BiH povjerena je konzorciju domaćih firmi Ad Arte d.o.o. Sarajevo – U.D. Boms-Expo d.o.o. Gračanica.