PEM prelazna pravila

 

 

VTK/STK BIH je informisana od strane Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da je na web stranici Evropske komisije objavljeno da je DG TAXUD pripremio smjernice o PEM prelaznim pravilima.

Dokument je namijenjen poslovnoj zajednici, carinskim organima i drugim zainteresovanim stranama radi lakšeg razumijevanja kako će se paralelno primjenjivati dva skupa pravila o porijeklu.

Sistem paneuro-mediteranske kumulacije porijekla omogućava primjenu dijagonalne kumulacije između EU, država EFTA-e, Turske, zemalja potpisnica Barcelonske deklaracije, Zapadnog Balkana i Farskih Ostrva.
Zasnovan je na mreži sporazuma o slobodnoj trgovini koji imaju identične protokole porijekla. Ti protokoli o porijeklu zamjenjuju se pozivanjem na Regionalnu konvenciju o pan–euro– mediteranskim preferencijalnim pravilima porijekla (PEM konvencija).

Jedinstvena konvencija treba da olakša tekuću reviziju PEM pravila o porijeklu s ciljem njihovog moderniziranja i pojednostavljenja.
EU je u procesu izmjene 21og protokola o porijeklu u paneuro-mediteranskom (PEM) području, primjenom alternativnog skupa pravila o porijeklu koji se primjenjuju zajedno sa pravilima PEM konvencije.

Ova nova pravila koja je prihvatila velika većina ugovornih strana PEM-a, sadrže značajan broj poboljšanja i pojednostavljena u odnosu na trenutnu PEM konvenciju.
Proces usvajanja izmjena i dopuna bilateralnih protokola o porijeklu o pravilima porijekla sa svim ostalim partnerima (Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina,Kosovo, Republika Moldavija, Gruzija, Ukrajina, Palestina, Liban, Turska i Egipat) je u toku i u različitim je fazama.

DG TAXUD je u bliskoj saradnji sa stručnjacima iz EU i Turske pripremio Vodič o prelaznim pravilima PEM-a.
Dokument je upućen poslovnoj zajednici, carinskim vlastima i drugim zainteresovanim stranama radi lakšeg razumijevanja kako će se paralelno primjenjivati dva skupa pravila o porijeklu.

Vodič o prelaznim pravilima PEM-a se može preuzeti na sljedećem linku:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en

Share This