Parkiranje i označavanje vozila na odmaralištima autoputeva i brzim cestama u Republici Sloveniji

Prema informaciji koju smo zaprimili od Obrtne zbornice Slovenije, na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o pravilima saobraćaja na putevima, koji donosi promjene u pogledu pravila parkiranja i označavanja vozila na odmaralištima puteva i brzim cestama u Republici Sloveniji, bilo da se radi o domaćim ili stranim vozilima, uz značajne kazne za njihovo nepoštivanje.

Informacija Obrtne zbornice Slovenije dostupna je na sljedećem linku, kao i cjelovit sadržaj izmjena i dopuna predmetnog zakona u Republici Sloveniji https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2630?sop=2021-01-2630