PANTHEON konferencija: Digitalizacija – budućnost koja je tu

 

 

Digitalizacija 2019 u praksi” tema je danas otvorene PANTHEON konferencije, u organizaciji kompanije Datalab BH. Konferencija je ugostila priznate eksperte iz struke sa željom da u okviru predavanja i raznolikih, zanimljivih rasprava potaknu inicijative i konkretne korake napretka u preduzećima koja koriste njihov poslovni program.

Na konferenciji je razgovarano o rezultatima digitalizacije u Bosni i Hercegovini kao i viziji za budućnost, strategijama za uspješnu digitalizaciju u kompanijama, te uspješnim digitalnim i PANTHEON praksama po profilima i tipovima kompanija.

U okviru konferencije održan je okrugli sto na temu “Stanje digitalizacije i vizija digitalne budućnosti bosanskohercegovačke privrede” koji je obradio tri značajne teme o aktuelnom stanje digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini, vizija budućnosti i planovi države i ostalih institucija za poticaj privrede na području digitalizacije i digitalizacija s PANTHEON-om danas i vizija budućnosti.
Učesnik okruglog stola bio je i dr.sc. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. On je kazao, između ostalog, da je gospodarstvo to koje mora da prati ovakve trendove ako želi da poveća svoj izvoz i da bude konkurentno na stranim tržištima.

-Konkurentnost se povećava transparentnošću a do nje se dolazi kroz digitalni svijet. S druge strane riječ je o brzorastućoj industriji u BiH koja trenutno zapošljava oko 16.000 radnika  u 1.200 malih i velikih kompanija dok je potencijal naše zemlje još 6.000  novih radni mijesta. Nažalost, mladi bez obzira na takav potencijal odlaze iz zemlje. Iako digitalni svijet nema granica oni napuštaju zemlju- Kazao je Vuković.

Kazao je i da se javnost mora bolje upoznati sa značajem i prednostima digitalizacije, jer ona ne ukida radna mjesta ona mijenja kompetencije, kroz koju aktivno mora biti uključena akademska zajednica koja će mijenjati razinu znanja koja idu u korak sa vremenom.

Vlatko Drmić, pomoćnik ministra, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Sektor za komunikacije i informatizaciju reko je da je ova konferencija dobra prilika da se razmjene iskustva stečena do sada a i da se određeni projekti sprovedu do kraja.

“BiH se mora uhvatiti u koštac sa digitalizacijom ako želi slijediti  moderni svijet u stopu. Nažalost mi u BiH ne možemo biti zadovoljni stanjem, jer svi ti pokazatelji, koji su relevantni za digitalizaciju i razvoj IT sektora ne pokazuju dobru poziciju naše zemlje u odnosu na zemlje trećeg svijeta ali Evrope. Razlozi su mnogi koji imaju uticaj na ovaj sektor, tu je još i zakonodavstvo ali i nejasni strateški dokumenti”, kazao je Drmić.

Rekao je da je digizalizacija u BiH kasni najviše zbog legislative ali i zbog male digitalne pismenosti i poznavanja digitalnih vještina. Takođe, on je najavio da će servis digitalnog potpisa uskoro biti operativan za gospodarstvo i građane.

U nastavku konferencije razgovarano je o rezuitatima digitalizacije u Bosni i Hercegovini kao i viziji za budućnost, strategijama za uspješnu digitalizaciju u kompanijama, te preporučenim digitalnim i PANTHEON praksama. Prezentirani su PANTHEON alati i i funkcionalnosti za uspješnu digitalizaciju u kompanijama, koji su već sada na raspolaganju korisnicima i oni koji će biti u budućnosti.

Share This