Pakistan

Službeni naziv zemlje: Islamska Republika Pakistan

Položaj:                               južna Azija         

Glavni grad:                      Islamabad            

Službeni jezik:                  urdu, engleski         

Političko uređenje:        federalna demokratska republika (polupredsjednički sistem)

Površina ukupno:           803.940 km2 

Stanovništvo:                   220.892.331 (podatak iz 2020.)

Valuta:                                pakistanska rupia

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 107.647.918,00 142.343.583,00 179.424.643,00 199.426.953,00 203.631.356,00 207.906.210,00 212.228.288,00 216.565.317,00 220.892.331,00 ..
BND, PPP (mlrd.USD) 203,11 364,35 685,08 857,27 880,79 934,74 1.012,20 1.039,07 1.041,03 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 1.890,00 2.560,00 3.820,00 4.300,00 4.330,00 4.500,00 4.770,00 4.800,00 4.710,00 ..
BDP (mlrd.USD) 40,01 82,02 177,17 270,56 278,65 304,57 314,57 279,06 262,61 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 371,68 576,20 987,41 1.356,67 1.368,43 1.464,93 1.482,21 1.288,56 1.188,86 ..
Rast BDP (godišnji) % 4,46 4,26 1,61 4,73 5,53 5,55 5,84 1,14 -0,94 ..
Bilans tekućeg računa  (mlrd.USD) -1,66 -0,09 -1,35 -2,80 -7,19 -16,18 -18,86 -8,56 0,25 -12,19
Bilans tekućeg računa (% BDP) -4,15 -0,10 -0,76 -1,04 -2,58 -5,31 -6,00 -3,07 0,09 ..
Izvoz (% BDP) 14,79 12,12 13,52 10,60 9,15 8,26 8,97 10,09 10,03 ..
Uvoz (% BDP) 20,25 13,24 19,35 17,05 16,16 17,60 20,07 20,26 17,45 ..
Inflacija (godišnja) % 9,05 4,37 12,94 2,53 3,77 4,09 5,08 10,58 9,74 9,50
SDI (mil.USD) 245,26 308,00 2.022,00 1.673,00 2.576,00 2.496,00 1.737,00 2.234,00 2.105,00 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. .. 20,00 20,00 19,50 16,50 16,50 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana, 2020.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana (23,13 %);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (17,72 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (58,84 %).

Glavne grane primarnog sektora: rudarstvo, ratarstvo (pšenica, riža, kukuruz, proso), uzgoj industrijskih biljki (pamuk, šećerna trska i duhan), te stočarstvo.

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: tekstilna industrija, kožarska industrija,  farmaceutska industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija, te industrije građevinskog materijala (proizvodnja cementa), metalna industrija, industrija papira i kartonaže.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog)  sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacije, te građevinarstvo.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators) 

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 28,88 mlrd. USD (2021.) Glavne izvozne grupe proizvoda: ostali tekstilni proizvodi - topla odjeća i tekstilni predmeti (19,1 %); odjevni predmeti - pleteni ili kačkani asesoar (15,57 %); pamuk (11,82 %); odjevni predmeti – nepleteni i nekačkani (11,76 %); žitarice (7,85 %); bakar i proizvodi od bakra (2,83 %); proizvodi od kože i kožni predmeti – torbice i sedlarski predmeti (2,42 %); jestivo voće i orašasti plodovi (1,71 %); sol, sulfati, kamen, ... (1,68 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (1,51 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 73,11 mlrd.USD (2021.) Glavne uvozne grupe proizvoda: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (26,5 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,21 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,07 %); željezo i čelik (6,29 %); farmaceutski proizvodi (5,19 %); masnoće biljnog i životinjskog porijekla – pripremljene za konzumaciju (4,94 %); vozila – osim tračnih (4,57 %); plastika i proizvodi od plastike (4,13 %), organske kemikalije (4,12 %); te uljane sjemenke i plodovi uljarica (2,72 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Islamska Republika Pakistan članica je mnogobrojnih međunarodnih organizacija / institucija / asocijacija, te izdvajamo neke od njih:

ADB, ARF, ASEAN (partner za dijalog), IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), , IDA, IDB, IFAD, IFC, ILO, IMF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, WCO, WHO, WTO.

 Internet domain:   .pk

 Telefonski kod:    +92                                                            

Izvor: CIA Factbook

 

Glavni izvozni partneri / 2021/ %

Na Listi zemalja – uvoznica iz Pakistana, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 200 pakistanskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Pakistan, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 pakistanskih partnera u 2021. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

 

Glavni uvozni partneri / 2021 / %

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV je u primjeni u Islamskoj Republici Pakistan.

Spomenuti porez obračunava se na robu po stopi od 17%, ukoliko nije riječ o proiozvodima i uslugama koje podliježu diferenciranim stopama PDV – a ili izuzeću od plaćanja istog.

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 11,44 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 10,64 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 11,75 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja.

Sporazumi

Bosna i Hecegovina potpisala je dolje navedene sporazume sa  Islamskom  Republikom Pakistan:

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete preuzeti OVDJE.

Izvor:Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine Bosne i Hercegovine

            Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Pakistanom

POKAZATELJ2019.2020.2021.2022.I-III 2023.
IZVOZ (KM)5.876.667,301.225.074,274.231.236,705.400.990,20296.422,74
UVOZ (KM)4.057.840,493.742.641,342.851.138,555.312.763,401.591.588,14
OBIM (KM)9.934.507,794.967.715,617.082.375,2510.713.753,601.888.010,88
SALDO (KM)1.818.826,81-2.517.567,071.380.098,1588.226,80-1.295.165,40
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)144,8232,73148,41101,6618,62

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Pakistan, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4804Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 4847,02%
9306Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron22,84%
4407Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, 15,11%
2842Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe7,95%
9301Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tarifnog broja 9307:5,08%
1207Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i lomljeno:1,63%
9305Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnog broja 9301 do 9304:0,34%
3802Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugalj, uključujući upotrebljavani0,01%
8528Monitori i projektori, koji ne sadrže televizijski prijemnik; televizijski prijemnici, neovisno im0,00%
6309Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali proizv0,00%
Ostali0,02%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Pakistana, 2022. godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)
4107Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr27,91%
6302Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje:22,56%
1006Riža:11,41%
5208Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili većeg, mase ne veće od 200 g/m2:10,85%
9506Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući3,74%
5701Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači, uzlani, dovršeni ili nedovršeni:3,13%
4203Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili umjetne kože:2,48%
6307Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću:2,15%
1207Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i lomljeno:1,76%
2501So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i či1,72%
Ostali12,29%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

   1. World Bank (Open Data)
   2. Ambasada Islamske Republike Pakistan u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
   3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
   4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
   5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
   6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06