Pakistan

Službeni naziv zemlje: Islamska Republika Pakistan

Položaj:                               južna Azija         

Glavni grad:                      Islamabad            

Službeni jezik:                  urdu, engleski         

Političko uređenje:        federalna demokratska republika (polupredsjednički sistem)

Površina ukupno:           803.940 km2 

Stanovništvo:                   220.892.331 (podatak iz 2020.)

Valuta:                                pakistanska rupia

 

Aktuelni ekonomski pokazatelji:

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Stanovništvo, ukupno 107.647.918,00 142.343.583,00 179.424.643,00 199.426.953,00 203.631.356,00 207.906.210,00 212.228.288,00 216.565.317,00 220.892.331,00 ..
BND, PPP (mlrd.USD) 203,11 364,35 685,08 857,27 880,79 934,74 1.012,20 1.039,07 1.041,03 ..
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 1.890,00 2.560,00 3.820,00 4.300,00 4.330,00 4.500,00 4.770,00 4.800,00 4.710,00 ..
BDP (mlrd.USD) 40,01 82,02 177,17 270,56 278,65 304,57 314,57 279,06 262,61 ..
BDP po glavi stanovnika (USD) 371,68 576,20 987,41 1.356,67 1.368,43 1.464,93 1.482,21 1.288,56 1.188,86 ..
Rast BDP (godišnji) % 4,46 4,26 1,61 4,73 5,53 5,55 5,84 1,14 -0,94 ..
Bilans tekućeg računa  (mlrd.USD) -1,66 -0,09 -1,35 -2,80 -7,19 -16,18 -18,86 -8,56 0,25 -12,19
Bilans tekućeg računa (% BDP) -4,15 -0,10 -0,76 -1,04 -2,58 -5,31 -6,00 -3,07 0,09 ..
Izvoz (% BDP) 14,79 12,12 13,52 10,60 9,15 8,26 8,97 10,09 10,03 ..
Uvoz (% BDP) 20,25 13,24 19,35 17,05 16,16 17,60 20,07 20,26 17,45 ..
Inflacija (godišnja) % 9,05 4,37 12,94 2,53 3,77 4,09 5,08 10,58 9,74 9,50
SDI (mil.USD) 245,26 308,00 2.022,00 1.673,00 2.576,00 2.496,00 1.737,00 2.234,00 2.105,00 ..
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. .. 20,00 20,00 19,50 16,50 16,50 .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajniji privredni sektori

• Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo):
Tercijalni (usluge):

Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana, 2020.godine:

 • Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana (23,13 %);
 • Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (17,72 %);
 • Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (58,84 %).

Glavne grane primarnog sektora: rudarstvo, ratarstvo (pšenica, riža, kukuruz, proso), uzgoj industrijskih biljki (pamuk, šećerna trska i duhan), te stočarstvo.

 Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: tekstilna industrija, kožarska industrija,  farmaceutska industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija, te industrije građevinskog materijala (proizvodnja cementa), metalna industrija, industrija papira i kartonaže.

Glavne grane tercijalnog (uslužnog)  sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacije, te građevinarstvo.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators) 

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 28,88 mlrd. USD (2021.) Glavne izvozne grupe proizvoda: ostali tekstilni proizvodi - topla odjeća i tekstilni predmeti (19,1 %); odjevni predmeti - pleteni ili kačkani asesoar (15,57 %); pamuk (11,82 %); odjevni predmeti – nepleteni i nekačkani (11,76 %); žitarice (7,85 %); bakar i proizvodi od bakra (2,83 %); proizvodi od kože i kožni predmeti – torbice i sedlarski predmeti (2,42 %); jestivo voće i orašasti plodovi (1,71 %); sol, sulfati, kamen, ... (1,68 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (1,51 %).

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 73,11 mlrd.USD (2021.) Glavne uvozne grupe proizvoda: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (26,5 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,21 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,07 %); željezo i čelik (6,29 %); farmaceutski proizvodi (5,19 %); masnoće biljnog i životinjskog porijekla – pripremljene za konzumaciju (4,94 %); vozila – osim tračnih (4,57 %); plastika i proizvodi od plastike (4,13 %), organske kemikalije (4,12 %); te uljane sjemenke i plodovi uljarica (2,72 %).

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Islamska Republika Pakistan članica je mnogobrojnih međunarodnih organizacija / institucija / asocijacija, te izdvajamo neke od njih:

ADB, ARF, ASEAN (partner za dijalog), IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), , IDA, IDB, IFAD, IFC, ILO, IMF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, WCO, WHO, WTO.

 Internet domain:   .pk

 Telefonski kod:    +92                                                            

Izvor: CIA Factbook

 

Glavni izvozni partneri / 2021/ %
 • USA
 • Kina
 • Velika Britanija
 • Njemačka
 • Holandija
 • UAE
 • Španija
 • Italija
 • Afganistan
 • Bangladeš
 • Ostale zemlje

Na Listi zemalja – uvoznica iz Pakistana, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 200 pakistanskih partnera u 2021. godini.

Na Listi zemalja – izvoznica u Pakistan, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 pakistanskih partnera u 2021. godini.

Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx

 

Glavni uvozni partneri / 2021 / %
 • Kina
 • UAE
 • Indonezija
 • USA
 • Saudijska Arabija
 • Katar
 • Kuvajt
 • Japan
 • JAR
 • Tajland
 • Ostale države

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV je u primjeni u Islamskoj Republici Pakistan.

Spomenuti porez obračunava se na robu po stopi od 17%, ukoliko nije riječ o proiozvodima i uslugama koje podliježu diferenciranim stopama PDV – a ili izuzeću od plaćanja istog.

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 11,44 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 10,64 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 11,75 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja.

Sporazumi

Bosna i Hecegovina potpisala je dolje navedene sporazume sa  Islamskom  Republikom Pakistan:

Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete preuzeti OVDJE.

Izvor:Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine Bosne i Hercegovine

            Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Pakistanom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 101.076,28 2.761.903,16 5.876.667,30 1.225.074,27 4.231.236,70
UVOZ (KM) 3.430.260,37 3.667.077,86 4.057.840,49 3.742.641,34 2.851.138,55
OBIM (KM) 3.531.336,65 6.428.981,02 9.934.507,79 4.967.715,61 7.082.375,25
SALDO (KM) -3.329.184,09 -905.174,70 1.818.826,81 -2.517.567,07 1.380.098,15
POKRIVENOST IZVOZA UVOZOM (%) 2,95 75,32 144,82 32,73 148,41

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Pakistan, 2021. godina

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Pakistan, 2021.
4407 Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem … 55,26%
4804 Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama … 31,29%
2842 Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiseli … 11,24%
8443 Mašine za štampu za štampanje pomoću ploča, … 1,65%
8441 Ostale mašine za preradu papirne mase, papira ili … 0,19%
8479 Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) … 0,15%
8516 Električni protočni i akumulacioni grijači vode i … 0,06%
8416 Plamenici za ložišta na tekuće gorivo, na kruto … 0,06%
6911 Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali … 0,05%
6302 Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje: … 0,03%
Ostali 0,01%

 Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Pakistana, 2021. godina

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Pakistana, 2021.
6302 Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje: … 26,63%
4107 Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, … 13,14%
1207 Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i … 12,07%
5208 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili … 6,64%
1006 Riža: … 6,28%
9506 Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, … 6,05%
6307 Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve … 5,36%
4104 Štavljene ili “crust” goveđe kože … 3,43%
2529 Glinenac (feldspat); leucit; nefelin i … 2,83%
5210 Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka manjeg od 8 … 2,46%
Ostali 15,11%

Izvor:    Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i

Hercegovine

Korisne adrese

   1. World Bank (Open Data)
   2. Ambasada Islamske Republike Pakistan u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
   3. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
   4. Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
   5. Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
   6. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.