Otvorena kancelarija Generalnog sekretara KIF ZB6

 

 

Kancelarija Generalnog sekretara Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana svečano je otvorena juče u prostorijama Privredne komore Crne Gore.

Kancelariju su svečano otvorili ministarka ekonomije Dragica Sekulić i predsjednik Upravnog odbora KIF-a i PK Srbije Marko Čadež‚ u prisustvu predstavnika privrednih komora Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, te generalnog sekretara KIF-a Safeta Gerxhaliua i crnogorskih kompanija. Događaju je ispred Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne I Hercegovine predstavljao potpredsjednik Ahmet Egrlić koji je ujedno i član Upravnog odbora KIF-a.

Ministarka je izrazila zadovoljstvo što će centar djelovanja Komorskog investicionog foruma biti u Podgorici, kao i nadu da će se kroz komunikaciju sa privredom dolaziti do boljih rješenja i povećanja konkurentnosti investicionog ambijenta i generalno ekonomije. Prema njenim riječima, u važnim regionalnim inicijativama čija realizacija predstoji mora se jače čuti glas privrede.
Predsjednik UO KIF Čadež podsjetio je da ova asocijacija predstavlja 350.000 kompanija koje očekuju veću korist od regionalne ekonomske saradnje. KIF treba pomoći u stvaranju arhitekture jedinstvenog regionalnog ekonomskog područja. Neophodno je što prije počneti sa sinhronizacijom potrebne dokumentacije u trgovini, veterinarskih i fitosanitarnih sertifikata, carinskih procedura, a što je od vitalnog interesa jer navedene barijere mnogo koštaju preduzeća. Jedan od prijedloga je da se u ministarstvima uz pomoć privrede formiraju centri koji će se baviti samo ovim pitanjima.

Namjera KIF-a je da bude promoter Zapadnog Balkana kao jedinstvene investicione destinacije. KIF je napravio elektronsku platformu za investiranje u cijeli region, u koju je uključena sva pravna regulativa i informacije potrebne za pronalaženje poslovnih partnera i grinfild projekte. U prvoj polovini godine biće organizovana promocija ovog portala u saradnji sa Financial Timesom.
Od izuzetne je važnosti poslati poruku da ovo postaje region uspjeha, a ne konflikta. Ne postoji prostor u Evropi i šire gdje se može očekivati takav povrat investicije kao na Zapadnom Balkanu. Ekonomije su stabilizovane, makroekonomski pokazatelji su dobri u cijelom regionu, rast je na zdravim osnovama, bazira se na investicijama i izvozu. Zadatak KIF-a je da promoviše Region i dovodi nove investitore.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović ocijenio je da je otvaranjem kancelarije Podgorica postala glavni grad ekonomskog prostora Zapadnog Balkana. On je podsjetio da je na Samitu u Beču 2015. godine, na bazi Berlinskog procesa, donesena Odluka o formiranju asocijacije komora Zapadnog Balkana, čija je konstitutivna sjednica Upravnog odbora, održana oktobra iste godine u Budvi.

Još od svog osnivanja Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana je prepoznat kao najadekvatniji okvir za davanje doprinosa unapređenju povezanosti u Regionu, ekonomskom prosperitetu i evropskom putu Regiona u cjelini. Suštinski cilj ove asocijacije je da se udruženim komorskim djelovanjem, saradnjom i usaglašavanjem aktivnosti, stavi fokus na razvoj konkurentosti privreda Regiona.

Nakon otvaranja Kancelarije Generalnog sekretarijata u Trstu, prepoznata je potreba za postojanjem sjedišta i unutar Regiona, kako zbog bolje dostupnosti jednog broja raspoloživih fondova za zemlje koje nisu članice EU, tako i zbog snažnijeg uključivanja poslovne zajednice Regiona u različite aktivnosti KIF-a.

KIF će uskoro početi realizaciju projekta koji je odobrila Evropska komisija, a čija je vrijednost 2,5 miliona eura. Takođe, u najavi je odobravanje granta od oko 50 miliona eura, koji bi preko KfW-a, te ove Kancelarije bio plasiran regionu sa ciljem unapređenja obrazovnog sistema koji će stvarati kadar u skladu sa potrebama tržišta rada.

Generalni sekretar KIF-a Safet Gerxhaliu kazao je da Podgorica postaje glavni grad regionalne saradnje i partnerstva sa Evropskom unijom i donatorima. Prema njegovim rječima, KIF je svojevrsni advokat kada je riječ o lobiranju za bolju perspektivu. Evropkoj uniji i donatorima treba jasno staviti do znanja da je Regija spremna za ekonomsku saradnju i tome će KIF dati svoj doprinos kroz internacionalizaciju poslovanja preduzeća I jačanje privatno-javnog dijaloga.

Nakon uvodnih obraćanja, prisutnima su se obratili i članovi Upravnog odbora KIF-a, predsjednici privrednih komora regiona. Potpredsjednik Egrlić čestitao je svima na otvaranju kancelarije i založio se da komore podstaknu i unaprijede ekonomsku saradnju u Regionu i osiguraju bolje uslove za poslovanje. Poručio je da Zapadni Balkan želi da radi na integraciji poslovne zajednice kako bi se bolje pozicionirala u EU. VTK/STK BiH je spremna da u punom kapacitetu odgovori izazovima i realizaciji najavljenih projekata koji su od zajedničkog interesa.

Predsjednik Stopanske komore Makedonije Branko Azeski ocijenio je da KIF može da doprinese kreiranju zajedničkog ekonomskog prostora Zapadnog Balkana te da bi taj proces trebalo okončati tokom narednih pet godina. KIF, prema njegovim riječima, treba da kompanijama ponudi konkretne proizvode koji će stimulisati njihov rad, zajedničke projekte i internacionalizaciju poslovanja. Jedan od zajedničkih proizvoda može biti arbitraža koju je potrebno izdignuti na nivo regiona. Time će se firme lakše odlučivati na ovaj vid rešavanja privrednih sporova. Takođe smatra da predstavnici KIF-a treba da budu dio državnih delegacija i zastupaju privredne interese cijele regije.

Predsjednica Unije privrednih i industrijskih komora Albanije Ines Mucostepa čestitala je otvaranje Kancelarije Generalnog sekretara KIF-a i izrazila očekivanje da će ostvariti dobre rezultate na regionalnom povezivanju privrednika.

Share This