Osnovana Grupacija organizatora sajmova u BiH

Na osnovu zaključaka s radno konsultativnog sastanka organizatora sajmova u našoj zemlji, koji je održan u decembru prošle godine, danas je u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana Osnivačka skupština Grupacije organizatora sajmova u BiH na kojoj su učešće uzeli ovlašteni delegati – predstavnici 20 organizatora sajmova.

Učesnici ove sjednice su razmatrali i usvojili Pravilnik o organizaciji i radu Grupacije kao i Program rada za 2020. godinu, askupu je  prezentiran i Kalendar sajmova u BiH u 2020. godini koji je u saradnji s organizatorima izdala Vanjskotrgovinska komora BiH.

Delegati su izabrali i novo rukovodstvo Skupštine kao i Odbor Grupacije u koji su ušli predstavnici sljedećih sajmova:

– Banjalučki velesajam doo, Banja Luka – predsjednik skupštine i Odbora Grupacije
– Mostarski sajam doo, Mostar – potpredsjednik skupštine i Odbora Grupacije
– U.D. BOMS-EXPO doo, Gračanica – potpredsjednik skupštine i Odbora Grupacije
– KJP Centar Skenderija – Sarajevski sajam, Sarajevo – član Odbora
– RS Consulting & trade doo, Banja Luka – član Odbora
– PK Brčko DC BiH, Brčko – član Odbora
– PK USK, Bihać – član Odbora