Online obuka za borbu protiv korupcije u privatnom sektoru

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC), u cilju efikasnije borbe protiv korupcije u privatnom sektoru, razvio online obuku za privredna društva, organizacije i njihove zaposlene koja je dostupna na linku: http://thefightagainstcorruption.org/.

Alat za elektronsko učenje nudi šest interaktivnih modula za učenje o 10. principu Globalnog sporazuma UN-a protiv korupcije i Konvenciji UN-a protiv korupcije i njihovoj primjeni u privatnom sektoru.

Ovaj je alat namijenjen svima koji djeluju u ime neke kompanije.

Svaki modul traje samo pet minuta, pružajući brz i učinkovit način učenja te ukoliko je polaznik obuke pozitivno savladao gradivo, stiče Certifikat o predmetnoj obuci (obuka dostupna i na bosanskom jeziku).