Online kursevi u organizaciji IRU-a

Vanjskotrgovinska komora BiH koristi priliku da informira svoje članice o programima stručnog osposobljavanja vozača i menadžera transporta, a koje nudi i organizira Međunarodna unija cestovnog transporta (International Road Transport Union – IRU) u formi online/video kurseva.
IRU trenutno u ponudi ima sljedeće programe:

Cestovna sigurnost na poslu: online kurs za menadžere / Road Safety at Work: online course for managers
Ovaj online kurs za upravljanje voznim parkom održava se kroz 10 video predavanja koje vode stručnjaci iz industrije. Potrebno je oko 5 sati za završetak, a predloženi format je 2-3 sata sedmično.
Po završetku ovog kursa dodjeljuje se certifikat Univerziteta Cranfield, IRU akademije i EASST.
Program je dostupan na engleskom, ruskom, kazahstanskom, gruzijskom.
Dodatne informacije o kursu i uplata kotizacije:
https://easstacademy.org/fleetsafety

Siguran utovar i osiguranje tereta / Safe Loading & Cargo Securing
Siguran utovar tereta osnovna je potreba svakog vozača. Roba koja je sigurno utovarena štedi novac kompaniji. Ovaj kurs obuhvaća sve to, uključujući utjecaj fizike kod prijenosa težine i težišta, kako vozilo ubrzava, usporava i skreće.
U kurs je uključen i simulator utovara kako bi polaznici mogli vježbati.
Dodatne informacije o kursu i uplata kotizacije:
https://www.opensesame.com/c/how-load-cargo-depth-course-load-securing-183024

Sigurnost tereta / Cargo Security
Krađa tereta jedna je od glavnih prijetnji lancu nabavke. Obuka vozača da znaju na šta treba paziti je najbolji način da teret stigne neoštećen.
Ovaj kurs će naučiti polaznike kako uočiti ilegalne imigrante, greške u dokumentima o teretu i znakove manipulacija na vozilu.
Dodatne informacije o kursu i uplata kotizacije:
https://www.opensesame.com/c/protect-yourself-and-your-cargo-high-value-theft-targeted-183024