Online baza turskih kompanija iz 50 sektora

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da je Privredna komora Konye pripremila internet stranicu www.listofcompany.com koja zainteresovanim firmama pruža priliku da pronađu kompanije za saradnju u 50 različitih sektora sa više od 10.000 proizvoda.

Konya je jedan od najznačajnijih industrijskih gradova u Republici Turskoj, a ističe se po mašinskoj industriji (poljoprivredne mašine, mlinovi, mašine za ambalažu, mašine za obradu metala, bušenje) i industriji rezervnih dijelova za automobile, nadogradnju vozila, liftova, obuće , konfekcije, namještaja, plastičnih proizvoda, prehrane i sl.

Video- www.listofcompany.com 

 

Share This