Olakšani uvjeti i postupak za izdavanje zahtjeva za švicarsku vizu u toku trajanja pandemije COVID-19

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora obavještava da tokom trajanja pandemije COVID-19, Komora omogućava olakšano postupanje prilikom izdavanja zahtjeva za švicarsku vizu vozačima u međunarodnom cestovnom prijevozu.
Sve dokumente propisane za izdavanje zahtjeva za švicarsku vizu vozačima u međunarodnom cestovnom prijevozu, prijevoznici mogu dostaviti putem e-mail-a, u elektronskoj formi (skenirane).
Zahtjev za izdavanje vize za profesionalnog vozača u međunarodnom cestovnom prijevozu, prijevoznik može preuzeti lično u Komori ili u kancelarijama Komore u Mostaru ili Banja Luci ili tražiti da mu se isti dostavi poštom, preporučeno ili brzom poštom.
Način preuzimanja Zahtjeva, prijevoznik je dužan da upiše u Obrascu (OB-QMS-851-83; izd. 1 ; 01.08.2019.) i to tako da u rubrici 3. Obrasca “3. Ime i prezime osobe, ovlaštene za preuzimanje Zahtjeva Vanjskotrgovinske komore BiH ______________“, navede „ime i prezime osobe koja će lično preuzeti Zahtjev“ ili navede „poštom preporučeno“ ili „brzom poštom na teret prijevoznika“.
Ukoliko prijevoznik kao način preuzimanja navede „poštom preporučeno“, troškove dostave snosi Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.
Ukoliko prijevoznik kao način preuzimanja navede „brzom poštom na teret prijevoznika“, troškove dostave snosi prijevoznik.

Instrukciju o postupanju prilikom izdavanja zahtjeva za švicarsku vizu vozačima u međunarodnom cestovnom pijevozu tokom trajanja pandemije COVID-19 možete pronaći na sljedećem linku: https://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2020/12/Instrukcija_vize_COVID-19.pdf .