Održna radionica za veterinarske inspektore i kompanije- Brži, jednostavnij i sigurniji protok roba

 

 

U okviru SEED+ projekta (Sistemi za elektronsku razmjenu podataka), a u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana, Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i CEFTA Sekretarijatom, u Sarajevu je održana prva obuka veterinarskih inspektora i kompanija u vezi sa izdavanjem veterinarskih certifikata u SEED+/CEFTA TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology) softveru.

Prije početka edukacije učesnicima se obratio Zdravko Marinković, predsjednik VTK BiH i tom prilikom kazao, između ostalog, da će digitalizacija pomoći da se ubrza protok roba i poboljšaju rezultati izvoza.
„Ovaj program je važan za unapređenje vanjskotrgovinske razmjene. CEFTA nam je važno trgovinsko područje, ali još uvijek ima prostora da se ta saradnja razvija i unapređuje kako bismo svi zajedno mogli biti zastupljeniji na drugim tržištima“, kazao je Marinković.

Saša Bošković, direktor Ureda za veterinarstvo BiH, istakao je kako je ovo prvi u nizu treninga veterinarskim radnicima i operaterima u privrednim subjektima, a vezano za inovacije u certificiranju pošiljki.
„Mi smo, zajedno sa nadležnim tijelima, odnosno entitetskim ministarstvima poljoprivrede, pokrenuli određene procedure koje se odnose na digitalizaciju certificiranja pošiljki. Ovo je važno za buduće procedure jer ćemo ući u digitalizaciju certifikata, uprostit ćemo procedure i omogućit ćemo privrednicima da brže imaju potrebnu dokumentaciju“, kazao je Bošković.

Cilj obuke, koju će kroz ovaj projekat proći 140 inspektora i predstavnika kompanija u Sarajevu i Banjoj Luci, je da opremi učesnike sveobuhvatnim znanjem i praktičnim vještinama potrebnim za vješto korištenje SEED+ platforme za olakšavanje trgovine životinjama i proizvodima životinjskog porijekla uz osiguranje usklađenosti sa veterinarskim zdravstvenim i sigurnosnim standardima.

Obuka obuhvata dubinsko razumijevanje funkcionalnosti softvera, pokrivajući aspekte kao što su registracija pošiljki, upravljanje šablonima certifikata, unos relevantnih podataka, postavljanje potrebne dokumentacije i podnošenje zahtjeva za zdravstvene certifikate. Širi obim obuke uključuje unapređenje sposobnosti učesnika da precizno procijene zdravstveni status životinja ili životinjskih proizvoda namijenjenih za izvoz ili uvoz, čime se doprinosi prevenciji prenošenja bolesti i promoviše sigurnost hrane.

„Veoma sam zadovoljna što će naši ekonomski operateri konačno osjetiti pozitivne efekte digitalizacije u ovoj oblasti. CEFTA TRACES NT, omogućavajući tačnu i blagovremenu razmjenu veterinarskih certifikata, efikasno pomaže u procjeni i upravljanju rizicima, osiguravajući sigurnije trgovinsko okruženje, ublažava prepreke, smanjuje troškove i ubrzava kretanje robe širom CEFTA-e“, kazala je Edna Karadža, menadžerica SEED+ projekta.

Do kraja obuke, učesnici bi trebali imati stručnost za efikasnu navigaciju SEED+/CEFTA TRACES-om, osiguravajući pojednostavljene trgovinske procedure, čuvajući zdravlje životinja i javnog zdravlja i jačajući svoju ulogu učesnika u regionalnoj trgovini.

Share This