Održano šest radionica o CBAM-u u različitim gradovima, sljedeća u Bihaću 30. januara

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s EU4Energy projektom nastavila je sa uspješnom realizacijom trening programa pod nazivom „Mehanizmi za prekogranično poravnanje emisije ugljika (CBAM) i usklađivanje sa EU Pravilnikom“ u gradovima Bosne i Hercegovine kako bi se omogućilo učešće na edukaciji što većem broju lokalnih kompanija.

Osim do sada održanih edukacija u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Zenici i Tuzli, radionica je održana i u Tešnju 23.1.2024. godine, u prostorijama TECHLAB centra Agencije za razvoj općine Tešanj.

CBAM mehanizam, kao dio Evropskog zelenog dogovora, utiče na ublažavanje klimatskih promjena i pomaže ostvarenje cilja da Evropska unija do 2050. godine postane klimatski neutralna. Donošenje CBAM uredbe ima direktan uticaj na kompanije u Bosni i Hercegovini koje imaju obavezu izvještavanja emisija za pojedine industrije. Kompanije iz industrije cementa, željeza i čelika, aluminijuma, vještačkih đubriva, električne energija i vodonika su obavezne da svoje izvještaje o emisijama ugljika dostave do 31.1.2024. godine za posljedenji kvartal 2023. godine.

U periodu 2024-2025. godina kompanije imaju obavezu kontinuiranog kvartalnog izvještavanja, a plaćanje CO2 emisija (kupovina CBAM certifikata) počinje 2026. godine. U toku edukacije, predstavljeni su CBAM zahtjevi za industrije cementa, željeza i čelika, aluminijuma, vještačkih đubriva i električne energije.
CBAM će uticati na treće zemlje u smislu unapređenja zakonodavstva vezano za klimatske promjene te motivirati kompanije da što više ulažu u obnovljive izvore energije, energijsku efikasnost, cirkularnost proizvoda i sl.

Narednu edukaciju o ovoj temi VTK/STK BiH planira realizirati 30.1.2024. godine u Bihaću, a svi zainteresovani prijavu mogu izvršiti po Pozivu.

 

Share This