Održani online b2b sastanci „Meet B&H apparel producers“ sa njemačkim i švicarskim kupcima

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Privredna komora Republike Srpske i Udruženje tekstila obuće i kože –UTOK, uz podršku švicarskog SIPPO projekta, realizovali su dvodnevne online B2B susrete bh. kompanija iz oblasti tekstilne industrije sa kupcima iz Njemačke i Švicarske,pod nazivom „Meet B&H apparel producers“.

Online poslovni susreti održani su 15 i 16.04.2021. godine.

Učešće u pripremama za online B2B susrete uzelo je 13 bosanskohercegovačkih kompanija. Tokom pripremnog procesa za ovaj događaj, kompanije su imale priliku prisustvovati online treninzima „Kako unaprijediti online vidiljvost kompanije“ i „Kako se pripremiti za online B2B sastanke“ .

U uvodnom dijelu prvog dana susreta, data je kratka prezentacija tekstilnog sektora Bosne i Hercegovine u kojoj je rečeno da je tekstilni sektor u segmentu gotovih tekstilnih proizvoda (tarifne grupe: 61,62 i 63) u 2020 godini ostvario izvoz od 280 miliona EUR-a, a među top 5 najvažnijih izvoznih tržišta su Njemačka sa izvozom od preko 92,3 mill. EUR (ili 29,66% ukupnog izvoza ovog segmenta), zatim slijede Hrvatska sa preko 56,2 mil. EUR (ili 18,06%), Italija sa 55,9 mil.Eur (17,99%).
Također, ovom prilikom istaknute su i sve komparativne prednosti naše tekstilne industrije kao i razlozi zašto bi ino kupci mogli i trebali uspostaviti poslovne odnose sa BH kompanijama.

Na online poslovnim susretima 15 i 16.04.2021 godine učestvovalo je 7. bh kompanija i 6 kupaca iz Njemačke i Švicarske, te je održano 12 poslovnih sastanaka.

Pokazalo se da ovaj vid online organizacije poslovnih susreta, uzrokovan novonastalom situacijom sa pandemijom Covid-19, predstavlja odličan način ostvarivanja prvih kontakata sa kupcima, što su potvrdili i svi učesnici ovog događaja.

Bh. kompanije koje su učestvovale na događaju zahvalile su se Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, Privrednoj komori Republike Srpske, UTOK-u i SIPPO, te se nadaju još uspješnoj saradnji i u budućnosti.

Share This