Održani info dani vinara na temu: “Usklađivanje regulativa sektora vinarstva u BiH s relevantnom regulativom Evropske Unije”.

Dana 20.05.2021. god. u Trebinju, u organizaciji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz tehničku podršku projekta EU4AGRI, upriličen je događaj Info dani vinara na temu: “Usklađivanje regulativa sektora vinarstva u BiH s relevantnom regulativom Evropske Unije”.

Info dan je organizovan na inicijativu Spoljnotrgovinske komore BiH, tačnije Grupacije proizvođača vina BiH, koja djeluje u okvirima komorskog sistema i predstavlja prvi info dan od nekoliko planiranih, koji će se održati u narednom periodu.

U uvodnom dijelu prisutnima su se obratili predstavnici Radne grupe za izradu nacrta novog Zakona o vinu Bosne i Hercegovine, koji su predstavili kontekst i osnovna konceptualna rješenja regulative sektora vinarstva u Bosni i Hercegovini.

Treba se spomenuti da su ovom događaju ranije prethodile dvije dvodnevne radionice u Mostaru i Trebinju, kada je Radna grupa za izradu novog Nacrta Zakona o vinu i njegovih podzakonskih akata, radila na samom tekstu stručnog prednacrta Zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini.

Na događaju održanom u Trebinju, još su se mogla čuti izlaganja predstavnika proizvođača vina iz Češke Republike, koji su govorili o iskustvima čeških vinogradara i vinara o reformi sektorske regulative prije pristupanja njihove zemlje EU.

Takođe, na sastanku, svoja izlaganja su imali predstavnici Grupacije proizvođača vina pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH, o aktuelnom stanju u sektoru vinogradarstva i o očekivanju domaćih proizvođača od reforme sektorske regulative, kao i o raspravama na inicijalno predložena nova zakonska rješenja.

Na navedenom info danu prisustvovala su 22 proizvođača vina iz cijele BiH, koji su svojim konstruktivnim dijalogom, doprinijeli definisanju očekivanja privatnog sektora od reforme prethodno navedenog zakonodavstva u sektoru vinarstva.

Učesnicima događaja se pridružio i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac kom su predstavljeni zaključci Radne grupe i zaključci Grupacije u cilju unapređenja legislative u sektoru vinarstva.