Održana VIII redovna sjednica Skupštine VTK/STK BiH

Danas je u prostorijama hotela Radon Plaza u Sarajevu održana VIII redovna sjednica Skupštine Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Komore Ahmet Egrlić upoznao je zastupnike sa Programom rada Komore za 2022. godinu dok je generalni sekretar Ivan Mandić predstavio  Finansijski plan.  Skupštinski zastupnici su predložene akte jednoglasno usvojili, čime su ispunjeni preduslovi za nastavak realizacije redovnih komorskih aktivnosti usmjerenih ka jačanju domaće privrede i intenziviranju promocije izvoza kao primarnih zadataka Komore.

[wds id=”71″]