Održana skupština Asocijacije industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine jučer je održana redovna sjednica Skupštine Asocijacije industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH. Pored predstavnika bh. kompanija – članica Asocijacije, skupštini su prisustvovali i predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Sektor za carinsku politiku i tarife, Izvoznog vijeća Bosne i Hercegovine te Uprave za indirektno oporezivanje BiH – sektor za carine, koje je na otvaranju pozdravio predsjednik Asocijacije gospodin Nikica Golemac, direktor firme Tekstilna industrija Mostar.

U okviru dnevnog reda Skupštine razmatran je i usvojen izvještaj o radu Asocijacije za period 2017./2018. godina kao i plan rada za 2019. godinu, u sklopu kojeg su prisutni privrednici dali prijedlog da se treba jače fokusirati na „Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određeih repromaterijala“ čija primjena i benefiti su omogućili jednoj kompaniji upošljavanje čak 800 novih radnika. Međutim iako ova Odluka bilježi pozitivne efekte primjene, privrednici su naglasili da bi bilo dobro pronaći model kako da ona bude dugotrajnija što bi im još više pomoglo i olakšalo ugovaranje novih poslova.

Prisutnima je prezentirana i detaljna „Analiza vanjskotrgovinske razmjene industrije tekstila,odjeće,kože i obuće u periodu januar – oktobar 2018./2017. godina“ koja je pokazala da je u prvih 9 mjeseci 2018. godine ostvaren ukupni obim vanjskotrgovinske razmjene sektora od 2.775.446.191 KM, što je više za 120.787.139 KM nego u istom periodu 2017. godine, kada je ostvarena trgovinska razmjena iznosila 2.654.659.052 KM. Istovremeno, ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene cjelokupne bh. privrede iznosio je 23.693.458.546 KM i veći je za 1.775.806.814 KM nego u istom periodu 2017. godine.

Shodno tome, učešće industrije TOKO u ukupnoj razmjeni države, u posmatranom periodu, iznosilo je cijelih 14.1% što predstavlja izuzetan rezultat, pogotovo ako se zna sa kolikim sve problemima u poslovanju se susreće ova najniže plaćena industrijska grana. Prema statističkim podacima, do oktobra 2018. godine, Industrija tekstila, odjeće, kože i obuće je četvrta po vrijednosti ostvarenog izvoza u BiH (1.203.188.167 KM) i šesta po ostvarenom uvozu u Bosnu i Hercegovinu (1.572.258.023 KM) u odnosu na ostale grane privrede.

IZVOZ industrije tekstila, odjeće, kože i obuće (T.O.K.O.) u navedenom periodu u 2018. godini povećan je za 7,63% i iznosio je 1.203.188.167 KM te je veći je za 85.342.954 KM nego u istom periodu 2017. godine kada je iznosio 1.117.845.213 KM. Također, i uvoz je povećan za 2,31% u odnosu na isti period 2017. godine.

(Analizu VT razmjene TOKO pogledajte: https://komorabih.ba/wp-content/uploads/2018/12/toko_analiza_raz_-I-IX-2018_2017.pdf.) (https://komorabih.ba/wp-content/uploads/2018/12/toko_I-IX-2017_2018_razmjena.pdf )

Analiza trgovinske razmjene, koja je rađena posebno za sektor kože i obuće za period 2013. – 2017. i I-IX 2018. godine, pokazuje skoro nevjerovatne podatke da je u tom periodu ostvaren izvoz gotovih proizvoda u iznosu od 4.822.956.782 KM (2.465.938.645 EUR ), dok je uvoz bio 4.314.392.644 (2.205.913.931 EUR).

(Analizu VT razmjene za sektor kože i obuće pogledajte ovdje: https://komorabih.ba/wp-content/uploads/2018/12/koza_obuca_razmjena_2013-IX-2018.pdf)

U okviru diskusije o aktuelnoj problematici i razmatranja prijedloga za poboljšanje stanja u tekstilno-kožarskoj industriji, prisutnima su date i Informacije o usvojenoj „Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određeih repromaterijala do 31.12.2019. godine“, koja je ove godine na inicijativu Vanjskotrgovinske komore BiH donešena i usvojena od Vijeća Ministara BiH znatno ranije, te Informacija o „Prijedlogu odluke o nepreferencijalnom porijeklu robe i kontroli i nadzoru porijekla robe“. Diskutovalo se i o problemu dvostrukog plaćanja “NO DRAWBACK” carine na uvoz repromaterijala bez EU porijekla, što predstavlja veliki problem domaćim proizvođačima, ali i o dvostrukom carinjenju roba sa porijeklom i bez porijekla kod unutrašnje i vanjske obrade, za što će se u narednom periodu pokušati pronaći adekvatno zakonsko rješenje.

Na kraju, članice Asocijacije TOKO, koji proizvode specijalnu opremu, odjeću i obuću za policiju, istakle su problem „Pravilnika o izgledu policijske uniforme u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine“ kojeg je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo na svojoj 127. sjednici održanoj 28.12.2017. godine. Naglašeno je da je taj pravilnik u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, i u formi kako je napisan, pogoduje isključivo samo jednoj trgovačkoj kompaniji koja ima monopolsko i ekskluzivno pravo uvoza uniforme tipa „5.11“ u BiH, a što se favorizira ovim pravilnikom.

Skupština Asocijacije tekstila, odjeće, kože i obuće je zauzela stav da se uputi zahtjev prema Vijeću Ministara i Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za organizaciju hitnog sastanka na kojem bi se usaglasili zahtjevi svih zainteresovanih strana i otklonili postojeći problemi, kako ne bi došlo do novih otpuštanja radnika i višemilionske štete po budžet Bosne i Hercegovine.