Sastanak Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, četvrti po redu, održan je u prepunoj sali kompanije „Unioninvestplastika“ u Semizovcu.

Na sastanku je konstatovano da je realizovana većina zaključaka sa prošlog sastanka Asocijacije. Također,  razmatrana je  Informacija o proizvodnji, izvozu i uvozu grafičke i papirne industrije Bosne i Hercegovine u 2016. godini. Papirna industrija je zabilježila pad proizvodnje od 14,3% u odnosu na 2015. godinu, dok je grafička industrija zabilježila porast proizvodnje za 12,5% u poređenju sa 2015. godinom.

Ukupan izvoz grafičke i papirne industrije  iznosio je 233.442.247 KM što je za 6,9%  manje nego 2015. godine. Uvoz je iznosio 361.548.460  KM ili 5,3% više nego  2015. Papirna industrija je ostvarila izvoz od 191.798.183 KM ili 11,8% manje nego  2015., dok je grafičkih  proizvoda izvezeno u vrijednosti od 41.644.064 KM ili  25,9%  više nego 2015. godine. Podaci govore u prilog činjenici da izvoz grafičke industrije raste iz godine u godinu, ali   papirna industrija ostvaruje lošije izvozne rezultate.

U okviru strukture izvoza grafičkih proizvoda najviše se izvozilo: štampane knjige, brošure, leci i slični štampani materijal, novine, časopisi i ostale štampane publikacije.

Uvoz papirne industrije iznosio je 311.567.334 KM ili 6,2% više nego 2015. godine, dok je uvoz proizvoda grafičke industrije iznosio 49.981.127 KM ili 0,06% više  nego 2015. Iz podataka se vidi da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 64,5%, što je dobrim dijelom rezultat smanjenog izvoza proizvoda papirne industrije i povećanog izvoza grafičke industrije.

Članovi Skupštine su u raspravi istakli da su postojeći kapaciteti grafičke industrije veći od potreba domaćeg tržišta, tako da izvoz treba da bude strateško opredjeljenje većine štamparija, za što je neminovna modernizacija postrojenja i unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga. Na sastanku je dogovoreno organiziranje radionica za potrebe kompanija.

Također, Skupština je uvojila Izvještaj o radu Asocijacije u 2016. i prijedlog Plana rada u 2017. godini.

Nakon sastanka, članovi su obišli proizvodne pogone kompanije „Unioninvestplastika“ koja ima više od 100 zaposlenih u tri linije proizvodnje: flekso štampa, roto štampa i ofset. Kompanija je osposobljena za proizvodnju veoma široke palete proizvoda za potrebe: prehrambene, hemijske, kozmetičke, duhanske, građevinske i druge industrije, kao i za štampu raznih vrsta novina i revija.