Sednica Odbora Udruženja prijevoznika u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, 29. po redu, održana je 6.3.2020.godine, u prostorijama Komore u Sarajevu.

Na početku sjednice prisutnim članovima Odbora Udruženja, obratio se g.Nihad Bajramović, zamjenik generalnog sekretara Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, prilikom čega je izrazio podršku dosadašnjem i budućem radu Udruženja. Zamjenik generalnog sekretara VTK BiH g.Bajramović, istakao je značaj ovog Udruženja, te informisao prisutne o aktivnostima Komore u dijelu koji se odnosi na sektor transporta.

Na sjednici su razmatrani Izvještaj o radu Odbora Udruženja za period 2015. – 2020.godina, te pitanja organizacije i sazivanja redovne Izborne Skupštine Udruženja. Odbor Udruženja je usaglasio da se 26.3.2020.godine, odredi kao datum održavanja Izborne Skupštine Udruženja. U narednim danima, a u skladu sa propisima koji regulišu rad ovog Udruženja, biće upućen poziv članovima da kandiduju svoje predstavnike za izbor predsjednika i potpredsjednika Udruženja kao i za članove Odbora Udruženja.

Predstavnik Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, prisutne članove Odbora Udruženja je informisao o trenutnom statusu Protokola uz INTERBUS Sporazum. Kao što je poznato,Evropske komisija je Bosni i Hercegovini, kao članici i potpisnici INTERBUS Sporazuma, ponudila pristupanje i potpisivanje Protokola uz INTERBUS Sporazum. Protokol uz INTERBUS Sporazum proširuje INTERBUS Sporazum sa vanlinijskog i na linijski prijevoz putnika. Istaknuto je, da je Protokol uz INTERBUS Sporazum prilika da Bosna i Hercegovina kao potpisnica i članica INTERBUS Sporazuma, dodatno uskladi propise koji se tiču cestovnog prijevoza putnika a u skladu sa odredbama ovog Protokola. Odbor Udruženja je izrazio pozitivan stav po ovom pitanju a s ciljem otklanjanja barijera u obavljanju međunarodnog cestovnog prijevoza putnika i s ciljem dodatnog uređenja međunarodnog cestovnog prijevoza putnika.

Po navedenim pitanjima, sjednica je rezultirala i zaključcima a koji će biti upućeni u daljnju proceduru.